test_compiled_in_boundaries.ipynb 95 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
{
 "cells": [
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 1,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "from lbmpy.session import *\n",
  "from lbmpy.boundaries.boundaries_in_kernel import update_rule_with_push_boundaries\n",
  "from lbmpy.macroscopic_value_kernels import macroscopic_values_getter, macroscopic_values_setter\n",
  "from collections import OrderedDict\n",
  "from time import perf_counter"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "markdown",
  "metadata": {},
  "source": [
  "# Version 1: compile-in boundaries"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 2,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "domain_size = (32, 32, 32)\n",
  "relaxation_rate = 1.8\n",
  "time_steps = 100\n",
  "lid_velocity = 0.05"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 3,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "dh = create_data_handling(domain_size, default_target='cpu')\n",
  "pdfs = dh.add_array('pdfs', values_per_cell=19)\n",
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
43
44
  "u = dh.add_array('u', values_per_cell=len(domain_size))\n",
  "streaming_pattern = 'aa'"
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 4,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "boundaries = OrderedDict((\n",
  "  ((0, 1, 0), UBB([lid_velocity, 0, 0])),  \n",
  "  ((1, 0, 0), NoSlip()),\n",
  "  ((-1, 0, 0), NoSlip()),\n",
  "  ((0, -1, 0), NoSlip()),\n",
  "  ((0, 0, 1), NoSlip()),\n",
  "  ((0, 0, -1), NoSlip()),\n",
  "))\n",
  "opt = {'symbolic_field': pdfs, 'cse_global': False, 'cse_pdfs': True}\n",
  "cr_even = create_lb_collision_rule(stencil=\"D3Q19\", relaxation_rate=relaxation_rate, compressible=False, optimization=opt)\n",
  "cr_odd = create_lb_collision_rule(stencil=\"D3Q19\", relaxation_rate=relaxation_rate, compressible=False, optimization=opt)\n",
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
64
65
  "update_rule_aa_even = update_rule_with_push_boundaries(cr_even, pdfs, boundaries, streaming_pattern, Timestep.EVEN)\n",
  "update_rule_aa_odd = update_rule_with_push_boundaries(cr_odd, pdfs, boundaries, streaming_pattern, Timestep.ODD)\n",
66
67
  "\n",
  "getter_assignments = macroscopic_values_getter(update_rule_aa_even.method, velocity=u.center_vector,\n",
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
68
69
70
  "                        pdfs=pdfs, density=None,\n",
  "                        streaming_pattern=streaming_pattern, \n",
  "                        previous_timestep=Timestep.EVEN)\n",
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
  "\n",
  "getter_kernel = ps.create_kernel(getter_assignments, target=dh.default_target).compile()\n",
  "even_kernel = ps.create_kernel(update_rule_aa_even, target=dh.default_target, ghost_layers=1).compile()\n",
  "odd_kernel = ps.create_kernel(update_rule_aa_odd, target=dh.default_target, ghost_layers=1).compile()"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 5,
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
  "def init():\n",
  "  dh.fill(pdfs.name, 0, ghost_layers=True)\n",
  "\n",
  "def aa_time_loop(steps=100):\n",
  "  assert steps % 2 == 0, \"Works only for an even number of time steps\"\n",
  "  dh.all_to_gpu()\n",
  "  for i in range(steps // 2):\n",
  "    dh.run_kernel(odd_kernel)\n",
  "    dh.run_kernel(even_kernel)\n",
  "  dh.run_kernel(getter_kernel)    \n",
  "  dh.all_to_cpu()"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 6,
  "metadata": {},
  "outputs": [
  {
   "data": {
   "text/plain": [
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
104
    "<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7f9d260364c0>"
105
106
   ]
   },
107
   "execution_count": 6,
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
108
   "metadata": {},
109
   "output_type": "execute_result"
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
110
111
112
  },
  {
   "data": {
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
   "image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA00AAAFlCAYAAAA3YwNeAAAAOXRFWHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zLjMuMSwgaHR0cHM6Ly9tYXRwbG90bGliLm9yZy/d3fzzAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAArLklEQVR4nO3df6xc5X3n8c9nrm3Mr9RQX6hroNDIisqijUGWgza7UpqE1ma7a1gpElRLUBrJYYulpMruym3/SLLdSlGUhIpdFkQ2VoyaBiElLBZyS11vIjZSIJgsIXYM4i6lwdhrG1h+B9t35rt/zHE7vZkf33PuzJ0Zn/dLOroz53zPeZ6Zc2bufM/znOc4IgQAAAAA6K4x7goAAAAAwCQjaQIAAACAPkiaAAAAAKAPkiYAAAAA6IOkCQAAAAD6IGkCAAAAgD6WLWVhq1evjssvv3wpiwQmzv7DR1Nxy88/lYq7eMUb6bKbyfMkM2ql4s7yfHJ7+VsbZCMbdrLsXNwojKtkj6DkSO6ZYZedLXcUsiW30u/N8J1IVrIZuc/+cuc++5J05NR7UnFvv352Ku6qX704XTZwJnryySdfjojZcdejjN/+zXPjlVebldd/8ukTj0TEpiFWaWSWNGm6/PLLtW/fvqUsEpg47/vCHam4X/0Xh1Jxn/61v0mX/WYr9+Pl3MaJVNz7lh9Lbi//Q6yZ/BF4biP3E/Q8L0+XnTGTTNYkqZFMUhtD/jk94+F3ImhGbh8Ou+xsuVI+ecm+3/PK/RB4s3UyFbe8xHuTTfbnTuXiXkt+9n912ZupOEn6z4c3p+Ke+KurUnH7PvcH6bKBM5Htvxt3Hcp6+dWmHn/kksrrL1/zf1YPsTojRfc8AAAAAOhjSVuaAAAAAJwpolSPgGlG0gQAAACgtFC+a/S0I2kCAAAAUEkrOXjUtOOaJgAAAADog5YmAAAAAKWFQs2gex4AAAAA9MQ1TQBGImZyXy6HHlubirvzT29Kl92ayd3T5d1fzt3b6Oe/nOvhO39OKkyS1EreVikdd1bu/Y6Z3PaS9wgtYpNlZ7c5xg7VMeQ7szp/59gRbDP3Yhq5ezfL2fs6lvhdseydXB2Xv5Xb3vK3c4WfXeImlUf+We5DE++px/UOQB2FpCZJEwAAAAD0VpeWpoHnLW2vtP1D2z+2fcD2F4r5F9reY/u54u8Fo68uAAAAACytTGePE5I+HBHvl7Re0ibb10raLmlvRKyTtLd4DgAAAKAGQlIzovI0TQYmTdF2utf08mIKSVsk7Szm75R0wygqCAAAAGAytRYxTZPUZcW2Z2w/JemYpD0R8bikiyPiiCQVfy8aWS0BAAAATJRQqLmIaZqkBoKIiKak9bZXSXrQ9lXZAmxvlbRVki677LIqdQQAAAAwaUJqTlfuU1mpAWwj4jVJ35O0SdJR22skqfh7rMc690bEhojYMDs7u7jaAgAAAMASy4yeN1u0MMn22ZI+KukZSbsk3VqE3SrpoRHVEQAAAMCECdXnmqZM97w1knbanlE7yXogIh62/QNJD9j+pKSfSfrYCOsJAAAAYKJYTQ357ucTamDSFBFPS7q6y/xXJH1kFJUCzmS//udde7L+goP/4cJU3N/+qxXpstf9xVuDgyStfPH1VNyqVvI80Ru5ciXJZ69MxcWymfQ2U87KvY+tFSO4J/hM7h9ONIb8j2nY25OkVq5zu5Nxcok6zueOx8aJU8MtOzts7iuv5eIkeVnuOIv3nJvbYCPXG/+Zf7cqtz1JZ695IxW39qvLcxv8g3TRACZEKP21P/VKXdMEAAAAAHUzglOmAAAAAOqA7nkAAAAA0EOIpAkAAAAA+moFSRMAAAAAdFWnliYGggAAAACAPmhpAgAAAFBayGrWpA2GpAkAAABAJVzTBAAAAAA91OmaJpImAAAAABVYzaB7HoBRiEiFrf5B7uN56rz8GZ5Xrzo/FXfu/z07Fbfi1XdTcf6lc1JxktR4+0Rum+/kytbJU6mweO2NVFwjuT1JimYzGZg7JpTdXiu5vVFo5I5HO3ncNvL/jL1ieS5wWe6z5WSczl6ZCovVF+S2J6m5Ilf2u7+S+2y9/uu592bFK6kwSZJf/KVU3LJXj+c3CgATiqQJAAAAQGkhqVWTgSDq8SoBAAAADF1Trjxl2N5k+1nbc7a3d1lu23cWy5+2fU0xf6XtH9r+se0Dtr/Qsc7nbb9k+6liun5QPWhpAgAAAFBaxGivabI9I+kuSddJOiTpCdu7IuKnHWGbJa0rpg9Iurv4e0LShyPiLdvLJX3f9l9GxGPFendExJezdaGlCQAAAMAk2ihpLiKej4iTku6XtGVBzBZJ90XbY5JW2V5TPH+riFleTJUv+iVpAgAAAFBJS648JayV9GLH80PFvFSM7RnbT0k6JmlPRDzeEbet6M63w/bAkXpImgAAAACU1r5PU6PyJGm17X0d09YFRXTLrBa2FvWMiYhmRKyXdImkjbavKpbfLem9ktZLOiLpK4NeK9c0AQAAAKhg0dc0vRwRG/osPyTp0o7nl0g6XDYmIl6z/T1JmyTtj4ijp5fZ/pqkhwdVlJYmAAAAAKWdHnK86pTwhKR1tq+wvULSTZJ2LYjZJenjxSh610p6PSKO2J61vUqSbJ8t6aOSnimer+lY/0ZJ+wdVhJYmAAAAABMnIuZtb5P0iKQZSTsi4oDt24rl90jaLel6SXOS3pH0iWL1NZJ2FiPwNSQ9EBGnW5S+ZHu92nnfC5I+NaguJE3AEmu95+xU3Pk/O5mKi5ncfQ4k6e1fWZ6KO3l+rhF62VszqTg384PVtC48NxXXWLkiF/fOiXTZKa1WOrRxaj4XGJUH8+muNeTtSVIjf5ylOLe9WJY7xiRJjeF2nmidc1YqrnlO7nNVquwVudf989ncv/FW8r/9Bc/kj+9lJ3LHWfP8leltApg+zRjy/4cFImK32olR57x7Oh6HpNu7rPe0pKt7bPOWsvUgaQIAAABQWsinB3Q445E0AQAAAKikNcKb204SkiYAAAAApZ0ecrwO6vEqAQAAAKAiWpoAAAAAlBbyyAeCmBQkTQAAAAAqSd5vaeqRNAEAAAAoLUJq1mQgiHq8SgAAAACoiJYmAAAAABVYLXFNE4ARmDn2eirOq1am4sL5L6vzD51Mx2Y0V86k4pa9M5/eZuPdU1Wr01WsXJ6K86lmcoORL3t58is2uU23kmXndstIRCN5PGaP2xLHt5blXngsT8bN5MpunGql4prn5P/lnjovF3vWG7nj9qw30kWnNU7mjseZV98afuEAJkKoPt3zSJoAAAAAVFKX+zSRNAEAAAAoLWS1ajLkeD1SQwAAAACoiJYmAAAAAJXQPQ8AAAAAeghJLQaCAAAAAIBerCZDjgMAAABAd3VqaarHqwQAAACAimhpAgAAAFAJ3fMAjETr1f+Xilv+xgWpuJO/tCJd9sw786k4R6TiWstyjdWeb6XiJMmnmunYlGzRzWRg8r0pw63kNrNlewT/wNKve8hll3m/s/swe9w2c2VHK1eu5/OvZdnPc5+DbB2zTp2X/1mw4vVTucBjr1SsDYBJF+HadM8jaQIAAABQSbMmSdPAV2n7UtvftX3Q9gHbny7mf972S7afKqbrR19dAAAAAFhamZameUmfjYgf2T5f0pO29xTL7oiIL4+uegAAAAAmUUhqcU1TW0QckXSkePym7YOS1o66YgAAAAAmmeme143tyyVdLenxYtY220/b3mE7d9U6AAAAgKnXvk+TK0/TJJ002T5P0rclfSYi3pB0t6T3SlqvdkvUV3qst9X2Ptv7jh8/vvgaAwAAAJgITTUqT9MkVVvby9VOmL4ZEd+RpIg4GhHNiGhJ+pqkjd3WjYh7I2JDRGyYnZ0dVr0BAAAAYEkMvKbJtiV9XdLBiPhqx/w1xfVOknSjpP2jqSIAAACASROavm52VWVGz/ugpFsk/cT2U8W8P5J0s+31andnfEHSp0ZQPwAAAAATqjVl3eyqyoye9311v8X77uFXBwAAAMA0iJCatDQBGAWvPCsX99rbqbizTpxKl906Z0Wu7PlWKm7ZWydzBZc5CeXcl69Pzue2N98sUXhCRDrUzdz7mN5m8r1RK1luGdn9kn3NSbFspkRw7n30u8nPzPLcv8hYmYtrZMuV1HgnF9tKlh0zuf139tGfp+IkqfHWu7nA5PsIYDrVpXtePdrTAAAAAKAiTv8AAAAAKK09EEQ92mDq8SoBAAAADF1Trjxl2N5k+1nbc7a3d1lu23cWy5+2fU0xf6XtH9r+se0Dtr/Qsc6FtvfYfq74e8GgepA0AQAAACgt1L6mqeo0iO0ZSXdJ2izpSrVH775yQdhmSeuKaauku4v5JyR9OCLeL2m9pE22ry2WbZe0NyLWSdpbPO+LpAkAAADAJNooaS4ino+Ik5Lul7RlQcwWSfdF22OSVhX3k42IeKuIWV5M0bHOzuLxTkk3DKoISRMAAACACtrXNFWdJK22va9j2rqggLWSXux4fqiYl4qxPVPcZ/aYpD0R8XgRc3FEHJGk4u9Fg14pA0EAAAAAqKSVvDaph5cjYkOf5d02vvD+Ej1jIqIpab3tVZIetH1VROyvUlFamgAAAACUdvrmtlWnhEOSLu14fomkw2VjIuI1Sd+TtKmYddT2Gkkq/h4bVBGSJgAAAACVLLJ73iBPSFpn+wrbKyTdJGnXgphdkj5ejKJ3raTXI+KI7dmihUm2z5b0UUnPdKxza/H4VkkPDaoI3fOApdZa2KrcnU+eym0vctuThn+WxM1mLjAZVsp8bqNutoZbbon3W60xlj1sYyrb8/nYmBnyEZ48xhrvDrdYSQrnurukX3EysPHWiewW099RYzxqAUy5iJi3vU3SI5JmJO2IiAO2byuW3yNpt6TrJc1JekfSJ4rV10jaWYzA15D0QEQ8XCz7oqQHbH9S0s8kfWxQXUiaAAAAAJTWvrntoq5pGlxGxG61E6POefd0PA5Jt3dZ72lJV/fY5iuSPlKmHiRNAAAAACpZ5EAQU4OkCQAAAEBpp29uWwcMBAEAAAAAfdDSBAAAAKCS5Ch4U4+kCQAAAEB5MfqBICYFSRMAAACA0kIMBAEAAAAAfdWlpakenRABAAAAoCJamoAl1nrr7VTczDln5za4Ynm67MZb76biopE8azQzk4trNnNxktxsJQOTdYzIxbWS5baS2xuF7GvJvjfjLDt7jM2XOHay+zB53IZyZfvUfG57y5KfF0lOxvqdXNnp47vMsZPcN/H2O/ltApgqdRpynKQJAAAAQCUkTQAAAADQQ4jR8wAAAACgr7qMnsdAEAAAAADQBy1NAAAAAMoLrmkCAAAAgJ4YPQ8AAAAABqhL0sQ1TQAAAADQBy1NAAAAAEpjyHEAYxcnTqTi3CjRYNzIfbG5mdzefDawhIjhbq+V3N6wyy1jnGVnZeuYjhvBP9lWNjB33LqVrKOTn6syn5ds7LD3Swnxbu47KprpHQNgCgVJEwAAAAD0Vpf7NJE0AQAAACgtajTkOANBAAAAAEAftDQBAAAAqIRrmgAAAACgJ0bPAwAAAIC+aGkCAAAAgB5CDAQBAAAAABAtTQAAAACqiOm4P/swkDQBS62Ra8aOEyeHXrTPOisZmGxqbzZzcTMzubgyZbda+W2Oy7Dr2Eh2Dsjul1GUPa7XXMZ8so7ZY3Em+96U+GWR/RWSrWO22HdP5INPJGOT33kAphM3twUAAACAHkL1GQhi4Okx25fa/q7tg7YP2P50Mf9C23tsP1f8vWD01QUAAACApZXpUzAv6bMR8RuSrpV0u+0rJW2XtDci1knaWzwHAAAAUAvt+zRVnabJwKQpIo5ExI+Kx29KOihpraQtknYWYTsl3TCiOgIAAACYQBHVpwzbm2w/a3vO9i800rjtzmL507avKeZ37S1XLPu87ZdsP1VM1w+qR6lrmmxfLulqSY9LujgijkjtxMr2RWW2BQAAAGC6jfKaJtszku6SdJ2kQ5KesL0rIn7aEbZZ0rpi+oCku4u/p3vL/cj2+ZKetL2nY907IuLL2bqkhyWyfZ6kb0v6TES8UWK9rbb32d53/Pjx7GoAAAAAJli7xciVp4SNkuYi4vmIOCnpfrV7u3XaIum+aHtM0irba/r0lqsklTTZXq52wvTNiPhOMfuo7TXF8jWSjnVbNyLujYgNEbFhdna2aj0BAAAA1MtaSS92PD+kX0x8BsYs6C132raiO9+OzIB2mdHzLOnrkg5GxFc7Fu2SdGvx+FZJDw3aFgAAAIAzxyIHglh9ukdaMW1dsPluzVELr4bqG9Ojt9zdkt4rab2kI5K+Muh1Zq5p+qCkWyT9xPZTxbw/kvRFSQ/Y/qSkn0n6WGJbAAAAAM4Q2QEdeng5Ijb0WX5I0qUdzy+RdDgb06O3nCLi6OnHtr8m6eFBFR2YNEXE99U9g5OkjwxaHwAAAMCZacQ3t31C0jrbV0h6SdJNkn53Qcwutbva3a/2ABCvF4PU9eotp9PXPBVPb5S0f1BFSo2eB2AIms1cXKuV3F4yTlKcPJULbOS+ANvfRwnZ1zxOizxVtiTG+T6Oq+wy5WaPx0ZyDKTsMTE/5M/0CES27Fb+/Y7svpmGzz+ASkLpAR2qbT9i3vY2SY9ImpG0IyIO2L6tWH6PpN2Srpc0J+kdSZ8oVu/aWy4idkv6ku31anfje0HSpwbVhaQJAAAAwEQqkpzdC+bd0/E4JN3eZb2eveUi4pay9SBpAgAAAFDJFPTTGAqSJgAAAADlxcivaZoYJE0AAAAAqqlJU1PyalgAAAAAqCdamgAAAABUQvc8AAAAAOhjGu7YMQwkTQAAAABKC9HSBAAAAAC9hSSSJgCjEM1mKs7JOEUrX/j8fC5uJjdGTMzM5LY3grZ7e7hf0lGX/gVnsPQR0SrxmckY47ET2c90to6tEq8luc3sdx4ATDKSJgAAAACV1OWcI0kTAAAAgGpImgAAAACgFzMQBAAAAAD0VZOWptzV3gAAAABQU7Q0AQAAACgvuE8TAAAAAPRXk+55JE0AAAAAKqpHSxPXNAEAAABAH7Q0ARMqmq1cYDZOkpclz5Nk71TXbCYLLnF+ppE7YxXjupteq0S5kdw3Zd4f9BTZt3Ea7sSY/WxlX0vyuI35+dz2JEW2jgDObFPwlToMJE0AAAAAqiFpAgAAAIAeQhKj5wEAAABAb9PQ43kY6EgPAAAAAH3Q0gQAAACgmpq0NJE0AQAAAKiGa5oAAAAAoDfT0gQAAAAAPYRq0z2PgSAAAAAAoA9amoCl5iGfq2g287EzybJbybj0S2llA/NlD1uUqGN6m8nTb5Hch072Gx/F+K/ZssdpXMdOVpljbNj7MFt2me+TVrKOw/7OAzBBzDVNAAAAANBXTbrnkTQBAAAAqKYmSRNt5gAAAADQBy1NAAAAAKqhpQkAAAAAegi1B4KoOiXY3mT7Wdtztrd3WW7bdxbLn7Z9TTH/UtvftX3Q9gHbn+5Y50Lbe2w/V/y9YFA9SJoAAAAAVOKoPg3ctj0j6S5JmyVdKelm21cuCNssaV0xbZV0dzF/XtJnI+I3JF0r6faOdbdL2hsR6yTtLZ73RdIEAAAAoJpYxDTYRklzEfF8RJyUdL+kLQtitki6L9oek7TK9pqIOBIRP5KkiHhT0kFJazvW2Vk83inphkEVIWkCAAAAMA6rbe/rmLYuWL5W0osdzw/pHxKfdIztyyVdLenxYtbFEXFEkoq/Fw2qKANBAAAAABiHlyNiQ5/l3S58WthG1TfG9nmSvi3pMxHxRvkqttHSBAAAAKCSUV7TpHar0aUdzy+RdDgbY3u52gnTNyPiOx0xR22vKWLWSDo2qCK0NAGTqpEbVaaMaLZScZ5JbrCVPO9S5vRMNHNxHvL7E2McM7WVLXuc47omyx7BcZuXO77HZhTHWDP5eUkfYyVk93WyigCmVHIUvIqekLTO9hWSXpJ0k6TfXRCzS9I22/dL+oCk1yPiiG1L+rqkgxHx1S7r3Crpi8XfhwZVZOBPGds7bB+zvb9j3udtv2T7qWK6ftB2AAAAAJxBFjMIROJcTkTMS9om6RG1B3J4ICIO2L7N9m1F2G5Jz0uak/Q1Sb9fzP+gpFskfbhLzvJFSdfZfk7SdcXzvjItTd+Q9F8l3bdg/h0R8eXE+gAAAABQWkTsVjsx6px3T8fjkHR7l/W+r+7XOykiXpH0kTL1GNjSFBGPSnq1zEYBAAAA1MBohxyfGIsZCGJbcdfdHZm76AIAAAA4s4x4IIiJUTVpulvSeyWtl3RE0ld6Bdreenrs9ePHj1csDgAAAMDEoaWpt4g4GhHNiGipfcHVxj6x90bEhojYMDs7W7WeAAAAADAWlZKm0+OaF26UtL9XLAAAAIAzVE1amgaOnmf7W5I+JGm17UOSPifpQ7bXq/1yX5D0qdFVEQAAAMCkmcZrk6oamDRFxM1dZn99BHUBAAAAME1Ge3PbiZG5TxOAumklTxs1WsntlegJ3Eh++caYTm1l35tRiOT7PU5l9vWwjbHolFEcO8ltxrg+LwDOfDX5epn0fzEAAAAAMFa0NAEAAACohGuaAAAAAKAfkiYAAAAA6KFGo+dxTRMAAAAA9EFLEwAAAIBqatLSRNIEAAAAoBqSJgAAAADojWuaAAAAAAC0NAFTr9XKx87MDLns5OmlRok6ts6gczlR4nUPU3a/lNFwLm7Yr9kljodRvO5hGtfxUEaZ7xMAqBGSJgAAAADVTPj5qmEhaQIAAABQXo3u00TSBAAAAKAakiYAAAAA6KMmSdMZdMU1AAAAAAwfLU0AAAAASrO4pgkAAAAA+iNpAgAAAIAeajR6Htc0AQAAAEAftDQBddJqpcKiMdzzKc4V29YoE3yGaE3Babph17HhXFyUOB485POAZcrOGMF+jkhuM/nZB4DSpuBf2DCQNAEAAACohqQJAAAAAHqryzVNJE0AAAAAqqlJ0sRAEAAAAADQB0kTAAAAgPJikVOC7U22n7U9Z3t7l+W2fWex/Gnb13Qs22H7mO39C9b5vO2XbD9VTNcPqgdJEwAAAIBKHNWngdu2ZyTdJWmzpCsl3Wz7ygVhmyWtK6atku7uWPYNSZt6bP6OiFhfTLsH1YWkCQAAAEA1o21p2ihpLiKej4iTku6XtGVBzBZJ90XbY5JW2V4jSRHxqKRXF/PyTiNpAgAAAFDJIluaVtve1zFtXbD5tZJe7Hh+qJhXNqabbUV3vh22LxgUTNIEAAAAYBxejogNHdO9C5Z3uxP6wjaqTMxCd0t6r6T1ko5I+sqgijLkOFAnkbzqstXKxTVy510iW64kJ4tOa3T7Lp1OZd7HcbHH+H7HsA+epFZuv4xk/2U/q1Nw7ACYUqP9ejkk6dKO55dIOlwh5h+JiKOnH9v+mqSHB1WEliYAAAAA5Y1+9LwnJK2zfYXtFZJukrRrQcwuSR8vRtG7VtLrEXGk30ZPX/NUuFHS/l6xp9HSBAAAAKA0q3vfuGGJiHnb2yQ9ImlG0o6IOGD7tmL5PZJ2S7pe0pykdyR94u/rZ39L0ofUvnbqkKTPRcTXJX3J9nq1U7cXJH1qUF1ImgAAAABMpGI48N0L5t3T8Tgk3d5j3Zt7zL+lbD1ImgAAAABUU5NLJkmaAAAAAFSSuUntmYCkCQAAAEA1JE0AAAAA0EdNkiaGHAcAAACAPmhpAgAAAFBecE0TAAAAAPRH0gRgrFq5b6Eo0cnWrVYusJHcaLOZLDh/67tIlu3sNpPvoxojuD1ftuw6Gud+ycp+BmME+zn7Wc2WndxeqdfC8Q1A9WlpGvjrxPYO28ds7++Yd6HtPbafK/5eMNpqAgAAAJg4sYhpimRO6X5D0qYF87ZL2hsR6yTtLZ4DAAAAwBlnYNIUEY9KenXB7C2SdhaPd0q6YbjVAgAAADDpHNWnaVL1mqaLI+KIJEXEEdsXDbFOAAAAACbdFHazq2rk92myvdX2Ptv7jh8/PuriAAAAACwVrmnq66jtNZJU/D3WKzAi7o2IDRGxYXZ2tmJxAAAAADAeVZOmXZJuLR7fKumh4VQHAAAAwDSw6nNNU2bI8W9J+oGk99k+ZPuTkr4o6Trbz0m6rngOAAAAoE5q0j1v4EAQEXFzj0UfGXJdAAAAAEwRj+IG3xOo6uh5ACZFK/9lFckOuW61coGNEYwlkyw7kmXbTpY7vi/9GPY/nOz+KyP5fmdfS3q/jEJyX491v2TLzn5e0turx48fAEMyhS1GVY189DwAAAAAmGa0NAEAAACoZNoGdKiKpAkAAABANSRNAAAAANAbLU0AAAAA0E9NkiYGggAAAACAPmhpAgAAAFBe0D0PAAAAAPojaQIAAACA7ixamgCMSrSScc7FucSlia3cN1skN+lW8rU0StTRydeNekges2OV/RxEideS3GZktzmK9zH9XZaMA4AJRtIEAAAAoJoyJ4SmGEkTAAAAgErongcAAAAAvYQYCAIAAAAA+nFNLlvk5rYAAAAAJpLtTbaftT1ne3uX5bZ9Z7H8advXdCzbYfuY7f0L1rnQ9h7bzxV/LxhUD5ImAAAAANXEIqYBbM9IukvSZklXSrrZ9pULwjZLWldMWyXd3bHsG5I2ddn0dkl7I2KdpL3F875ImgAAAABU4qg+JWyUNBcRz0fESUn3S9qyIGaLpPui7TFJq2yvkaSIeFTSq122u0XSzuLxTkk3DKoISRMAAACA8kLtIcerToOtlfRix/NDxbyyMQtdHBFHJKn4e9GgijAQBAAAAIBKFjnk+Grb+zqe3xsR93Zuvss6C0vMxCwaSRMw7aLEsDUebuNyJG9o51aJOjaSdUxuM5Lbs7t95+JMlD1us8dY+saOJT4H6ToOW5nvEwBYvJcjYkOf5YckXdrx/BJJhyvELHTU9pqIOFJ05Ts2qKJ0zwMAAABQzQgHgpD0hKR1tq+wvULSTZJ2LYjZJenjxSh610p6/XTXuz52Sbq1eHyrpIcGVYSkCQAAAEBp1mgHgoiIeUnbJD0i6aCkByLigO3bbN9WhO2W9LykOUlfk/T7f18/+1uSfiDpfbYP2f5kseiLkq6z/Zyk64rnfdE9DwAAAEB5+QEdFlFE7FY7Meqcd0/H45B0e491b+4x/xVJHylTD1qaAAAAAKAPWpoAAAAAVLLI0fOmBkkTAAAAgGpImgAAAACgN1qaAAAAAKCXkNSqR9bEQBAAAAAA0ActTcCEihGcuXGjlQtsJc+nNFy9MhMmkkOm2lPwmhucD6uN7PdEJD/7JYziOwrAFKrJVwFJEwAAAIBKuKYJAAAAAPoZ8c1tJwVJEwAAAIBK6tLSRMd3AAAAAOiDliYAAAAA5YUYCAIAAAAAerEkc00TAAAAAPQx/DsaTCSuaQIAAACAPmhpAgAAAFAJ3fMAAAAAoBcGggCAhFbumzJKdAR2K9k5upHc6JC3FyXOqNlOx6K7Mu93WvaYyJad3F6p15L8bA1bjKlcANMquLlthu0XJL0pqSlpPiI2DKNSAAAAACZfXW5uO4yWpt+MiJeHsB0AAAAAmDh0zwMAAABQTU265y12yPGQ9Ne2n7S9dRgVAgAAADAFQnKr+jRNFtvS9MGIOGz7Ikl7bD8TEY92BhTJ1FZJuuyyyxZZHAAAAICJQUvTYBFxuPh7TNKDkjZ2ibk3IjZExIbZ2dnFFAcAAAAAS65y0mT7XNvnn34s6bck7R9WxQAAAABMuFjENEUW0z3vYkkPFvchWSbpLyLir4ZSKwAAAAATzzXpnlc5aYqI5yW9f4h1AQAAADBNSJoAjET6yyU5rIzzvWyjlSvbjeGXPfFaydfcKPF+J/d10WIPlBe54zb72R9F2XX5QQXUUij9c2XanUG/eAAAAABg+GhpAgAAAFCaFVzTBAAAAAB9kTQBAAAAQB8kTQAAAADQAwNBAAAAAMB42d5k+1nbc7a3d1lu23cWy5+2fc2gdW1/3vZLtp8qpusH1YOWJgAAAACVjHIgCNszku6SdJ2kQ5KesL0rIn7aEbZZ0rpi+oCkuyV9ILHuHRHx5WxdaGkCAAAAUE1E9WmwjZLmIuL5iDgp6X5JWxbEbJF0X7Q9JmmV7TXJddNImgAAAABUsIiEqZ00rba9r2PauqCAtZJe7Hh+qJiXiRm07raiO98O2xcMeqV0zwOmXZS4AtNn0HmSVvJ1N5Kv2a5eF5QWo+jOkT0majLSUyVlvk8AYPFejogNfZZ3++e88Eu8V0y/de+W9CfF8z+R9BVJv9evoiRNAAAAAMoLjfpE1CFJl3Y8v0TS4WTMil7rRsTR0zNtf03Sw4MqcgaddgYAAACwpFqLmAZ7QtI621fYXiHpJkm7FsTskvTxYhS9ayW9HhFH+q1bXPN02o2S9g+qCC1NAAAAACoZ5eh5ETFve5ukRyTNSNoREQds31Ysv0fSbknXS5qT9I6kT/Rbt9j0l2yvV7ut7AVJnxpUF5ImAAAAANWM+DrRiNitdmLUOe+ejsch6fbsusX8W8rWg+55AAAAANAHLU0AAAAAygtJrXqMSErSBAAAAKCC9E1qpx5JEwAAAIBqSJoAAAAAoA+SJgBjlf0ScrcbXi+y6GT/ZDdyN1lQKz/mTAx5eBq3knVsJAvObq/MNoetMfxjYmx91su839nPTHKbMewfAmXew0jWcZzXEtTkhxIASCRNAAAAAKpgIAgAAAAA6CfSLePTjqQJAAAAQDU16arLzW0BAAAAoA9amgAAAACUxzVNAAAAADBATbrnkTQBAAAAqIakCQAAAAB6idokTQwEAQAAAAB90NIEAAAAoLyQ1OI+TQCmQalm8eF+sUUr21jdzG80GeqGU3Hpd8fJ15IsV5LsIdexkaxjstxSht39IvlPNsqUmx3Bacg3Yoxxjhw17JtK1qSbDYAhqsn3BkkTAAAAgGpImgAAAACgl6jNfZoYCAIAAAAA+qClCQAAAEB5IcWwr62cUCRNAAAAAKqpSfc8kiYAAAAA1dRkIAiuaQIAAACAPmhpAgAAAFBeBDe3BQAAAIC+atI9j6QJqJNhf7FFc7jbK1P0uE5s2enQof8b8RT0qB7nKEo1+ccNAJMkatLStKj/wLY32X7W9pzt7cOqFAAAAIBJF+0TVlWnKVI5abI9I+kuSZslXSnpZttXDqtiAAAAADAJFtM9b6OkuYh4XpJs3y9pi6SfDqNiAAAAACZYiPs0JayV9GLH80OSPrC46gAAAACYGuO8lnUJLSZp6nY19C+kmra3StoqSZdddtkiigMAAAAwKUJS1KSlaTEDQRySdGnH80skHV4YFBH3RsSGiNgwOzu7iOIAAAAATIyIdktT1WmKLCZpekLSOttX2F4h6SZJu4ZTLQAAAACYDJW750XEvO1tkh6RNCNpR0QcGFrNAAAAAEy0unTPW9TNbSNit6TdQ6oLAAAAgGkyZd3sqnIs4Y2lbB+X9HdLViC6WS3p5XFXAr+A/TKZ2C+Tif0ymdgvk4n9Mpm67Zdfi4ipGgDA9l+p/VqqejkiNg2rPqO0pEkTxs/2vojYMO564B9jv0wm9stkYr9MJvbLZGK/TCb2y/RZzEAQAAAAAHDGI2kCAAAAgD5Imurn3nFXAF2xXyYT+2UysV8mE/tlMrFfJhP7ZcpwTRMAAAAA9EFLEwAAAAD0QdJUE7Y/ZvuA7ZbtDQuW/aHtOdvP2v7tcdWxrmxvKt77Odvbx12furK9w/Yx2/s75l1oe4/t54q/F4yzjnVj+1Lb37V9sPj++nQxn/0yRrZX2v6h7R8X++ULxXz2ywSwPWP7f9t+uHjOfhkz2y/Y/ontp2zvK+axX6YMSVN97Jf0byQ92jnT9pWSbpL0TyRtkvTfbM8sffXqqXiv75K0WdKVkm4u9gmW3jfU/gx02i5pb0Ssk7S3eI6lMy/psxHxG5KulXR78flgv4zXCUkfjoj3S1ovaZPta8V+mRSflnSw4zn7ZTL8ZkSs7xhmnP0yZUiaaiIiDkbEs10WbZF0f0SciIi/lTQnaePS1q7WNkqai4jnI+KkpPvV3idYYhHxqKRXF8zeImln8XinpBuWsk51FxFHIuJHxeM31f4huFbsl7GKtreKp8uLKcR+GTvbl0j6l5L+e8ds9stkYr9MGZImrJX0YsfzQ8U8LA3e/8l2cUQckdo/4CVdNOb61JbtyyVdLelxsV/GrugC9pSkY5L2RAT7ZTL8maT/KKnVMY/9Mn4h6a9tP2l7azGP/TJllo27Ahge238j6Ve6LPrjiHio12pd5jGk4tLh/QcGsH2epG9L+kxEvGF3+9hgKUVEU9J626skPWj7qjFXqfZs/46kYxHxpO0Pjbk6+Mc+GBGHbV8kaY/tZ8ZdIZRH0nQGiYiPVljtkKRLO55fIunwcGqEBN7/yXbU9pqIOGJ7jdpn1bGEbC9XO2H6ZkR8p5jNfpkQEfGa7e+pfT0g+2W8PijpX9u+XtJKSe+x/ediv4xdRBwu/h6z/aDaXfPZL1OG7nnYJekm22fZvkLSOkk/HHOd6uQJSetsX2F7hdqDcuwac53wD3ZJurV4fKukXi22GAG3m5S+LulgRHy1YxH7ZYxszxYtTLJ9tqSPSnpG7Jexiog/jIhLIuJytf+X/M+I+Ldiv4yV7XNtn3/6saTfUntwLvbLlOHmtjVh+0ZJ/0XSrKTXJD0VEb9dLPtjSb+n9khVn4mIvxxXPeuoOCv4Z5JmJO2IiD8db43qyfa3JH1I0mpJRyV9TtL/kPSApMsk/UzSxyJi4WARGBHb/1zS/5L0E/3DNRp/pPZ1TeyXMbH9T9W+cH1G7ZOvD0TEf7L9y2K/TISie96/j4jfYb+Ml+1fl/Rg8XSZpL+IiD9lv0wfkiYAAAAA6IPueQAAAADQB0kTAAAAAPRB0gQAAAAAfZA0AQAAAEAfJE0AAAAA0AdJEwAAAAD0QdIEAAAAAH2QNAEAAABAH/8fsj4MozV3uBQAAAAASUVORK5CYII=\n",
   "image/svg+xml": [
    "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"no\"?>\n",
    "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\"\n",
    " \"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\n",
    "<!-- Created with matplotlib (https://matplotlib.org/) -->\n",
    "<svg height=\"357.238125pt\" version=\"1.1\" viewBox=\"0 0 844.941125 357.238125\" width=\"844.941125pt\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\">\n",
    " <metadata>\n",
    " <rdf:RDF xmlns:cc=\"http://creativecommons.org/ns#\" xmlns:dc=\"http://purl.org/dc/elements/1.1/\" xmlns:rdf=\"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#\">\n",
    "  <cc:Work>\n",
    "  <dc:type rdf:resource=\"http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage\"/>\n",
    "  <dc:date>2020-10-27T11:39:57.760623</dc:date>\n",
    "  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>\n",
    "  <dc:creator>\n",
    "   <cc:Agent>\n",
    "   <dc:title>Matplotlib v3.3.1, https://matplotlib.org/</dc:title>\n",
    "   </cc:Agent>\n",
    "  </dc:creator>\n",
    "  </cc:Work>\n",
    " </rdf:RDF>\n",
    " </metadata>\n",
    " <defs>\n",
    " <style type=\"text/css\">*{stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;}</style>\n",
    " </defs>\n",
    " <g id=\"figure_1\">\n",
    " <g id=\"patch_1\">\n",
    "  <path d=\"M 0 357.238125 \n",
    "L 844.941125 357.238125 \n",
    "L 844.941125 0 \n",
    "L 0 0 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:none;\"/>\n",
    " </g>\n",
    " <g id=\"axes_1\">\n",
    "  <g id=\"patch_2\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 741.165 333.36 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "L 26.925 7.2 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:#ffffff;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g clip-path=\"url(#p581c60997f)\">\n",
    "  <image height=\"327\" id=\"image73022fa66c\" transform=\"scale(1 -1)translate(0 -327)\" width=\"327\" x=\"220.965\" xlink:href=\"data:image/png;base64,\n",
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUcAAAFHCAYAAAAySY5rAAAM00lEQVR4nO3dsZIdW3kF4N1nzmikkeBeuFUExiajIKCKGGISclf5GUj8EpDyGjwDAc7I/AB24MhlTBkooKR7dYU0c5rAhKtgNXe3WiN9X7yrd58+3et0cFb9yw+Wf14HD9eyHLj36bi9W+vlwL09Wg/ZA7i7Ad4+4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAGC86G7z253HNjYWE4HfZYN+y6zr/epPMc9Wjyz2yeXrkmzbtn3Uq6d3OJZ2333MLuRdGDLyJsjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQDC/IbOlDTG50VK3VLbsO7n5UrdU9miflMec36TZoSEzuQXSNl+Wsknzl4N26ya3c5arbttN17BsvqyX2e9bO1zvkjdHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgR9fXCPIUnt1rNrge/TUKr2eEc6cuDTbFuud1s1bGudk/ddt9w6ZS1wObU1wx3uifaZKWuGD+DJAnj7hCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIdhiw9YHm7R4DsXhr2iZUO+RqjNHfE22TZvIAqQdhS56UQ8BaH2iSAfx1whEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIE57qxsUPzZfpsmPfJDrNhdmmBvCemzwr6UJXP6i6zZuqc6Pb+AFMH4G8TjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESCYP0PmSGXjZlMbYvZsmMnNF82Ot2uP673OnjVTHm9pjzfGWOvyydx2Vd2iGxvbNAVvjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQI6vrglhpPrR2Is8fe77j3qha4oaZW22EAGRO0z+ql/P7W/t5pM2q9747nDgMIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQI5g/YalsvO6hbJVvaFZOP+V41X5iivSeOGsQ1Rj+Ma13nDrnalCcb2jQNb44AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4Awbn+B/oezZdy5sP05ouWCn+vPeYZXSa3SmY3aTYcs27StHGy5drUWdYd05sjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQDB/hsyGBsEuM19mO2o2zIFNjHqmSTsv5MDv70HM7GmbYmWhZZfvZfJcmulNmjGmN428OQIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEfUNm9ryXMebPfNmhifEgmi+z95490+QhOPJ7aR3VpBlj/lyayU2aMTa0ae67Zd4cAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBDMH7C1xUG1wG0VxwdQKzvIgxhedaRl8rvH2lbz5tYMt1hn1wwP5M0RIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIDi2IdMO2TlyyNXslsORJjcsansM7DqquXTk/TB779P8lko93Ktt0tyX07B28B49+QDzCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQzG/ITJ73sm3vsjWxpWnwrs+Q2dI+ecdnmuziyEbLO3/v7HFtJjdatuTJ5DaNN0eAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeA4NgZMq3ZzZc9mguz59ysZfNlj8/Stm4ewnydQ9s573hDZo+vb+0+cz1r5gucyhf1AO5ugLdPOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4Cgb8i0rYmrfvPlqszm2c2XLc2Fw1ogZYVgi9mtm/Y6tvtu8a63T8Z4AA2iDfdY+x1etQEwedbMGNvmKRXe9W8P4BDCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESA4j7WtEJW1oLo+NI6rBW6pdR02oKm8jpsqU+V3Pbv29gCafrs4crhXZcOzel/W/dqaYXuPbcmT9hzvuufAmyNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAUA/Yaodh1UOztmibL1v+TT/ZMnng0zp7GNYYY1Mjgi+svidmDwvbY6DZuYuK9e6uO147W6/cd4xRN2Taq+PNESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESA4L22rpF23Zf5I++/3sgVyWCNhB+/+GfI3tffZ6aB3lEs7P6q3XF9X69Z277ZxM0Z9vdvM8+YIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEJzr5kv7L/4NM2SWR92/6eumQTlDYtOsmXbvHdoG080+x/ae2OPaHLX3ljZLe++0M1/qWUrttdnwWSafY9sAWy/9PJy2+bJqyAD8/YQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQHAeZT1nuXnUrXvypN+9HJxVO2+oBbba2tSp3LutQ7X7btHWJmfvvaWu2aq/l/L3f4+ha7PrfrMHyF3t8Jnb76Vctzzt86S+az9/VS3z5ggQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQnNuFy81NtW593DVpxhhjue+GH61tk6ZtYrSDuEZ/jnUr4VT+j78dDLVhAFHtqMFQe6i/l3aQ2obrPfm+bZ+DpTzHdUujrF3bPi/t/b3h3mmf1aVsJHlzBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAjOp2dPy5Xz549cnj2u1zaWN2Xz5VQXg8Z6XS686/auGzdt26dt3IzRtxJqBzZfjtp7Q6tkbWfDtNomzc38mT1r2VRZb8oHprw0p0//1C0co/5ulqe33d79zgAfDuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBgnM752J91P3zfX3Sz5C53HZrl7t2LkW58ZafhLIZ0PY1pk982dBIqjsls2fDbDjH2kFzaTbNXZl9juXel8d9A6zWPoLl3utVO9unf1hPn5bHfF4er94Z4AMiHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0BwXl91MxrWj7tZM68/6hsy58/uyoVdht9/3M2kOb0uZ82MMU6v3lTr1uuyOVHOAVnelNdmw1yYtt1Rz7lpmy8bWg61cu96jssejZt67krZaGmvY9tmuW0HJI1x/7i9d+a2oT7/uM+Tm0fdOZ5/9X/VOm+OAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAjOp69+pVr46stdjWctq35jjHF/O3cQ0Fo2wJZLX3Gqa4FlZWtZ2m5XeR23DK9qK3fl0LX2o+zioAFbm/adXF2cPZRqPfef5e5J9xysO8z2ar3+qKtDnr/2SbXOmyNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAcL7/2kfVwrZ9sqWx8eIfu9bN9cuuinH7625Y2NhQKrk87v51f3rZDeJayoFdtQ3Xux7ataV109jQSKq1LZ52llrbUimHlI0xxigv93JXnuTtTbXs/qZ751ne9BWn60+7D/PiG905vvpKd71vf9Of4/nU3Wf3X31WrfPmCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBCcT88/rxa++O6Xq3VvnvVzKR497/7R/uhF9y/50+uuabBlhszps651s7x81R3wddeQWd+UTZryeGOMcbkvmxjtrJn2eHs0ZFptk6adDVPOZxljjOVR164a527wyul5ue7J42rdetutG2OMy6Nu7ye/7RpEr7/UXZs/fLu/3ueX3bov/Uf3rHpzBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAjO7eyM332vmyFxetHP2Pjmzz4tj1m2Ty7lvInn3b5jjLG0bYPrrkEw2nU33WyftrmwyVU5T6Vsn9RmH2+Mvp3TrmubNGOM9a5sdv2pbE21e7czgH73h27dGOOqbPHcvnrdrfvv7r3sP3/0cbVujDGuvtM913e/fFqt8+YIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgGD55o9/WnWN1jJG/+nfuoFUY4xxKWtqrz7phvF8/kl3kne31bIxxhiXckZSve6mHF5VtjDb7+X/15Z7t8c88Kd1ndw0XNoZYGVDddsxuw9z6hq8Yynnno0Nc8/OL7tzvC6budefdZs/+X37Ycb49fe7h2a96vb25ggQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQnJf77p/vX//+/1Tr/vVfflFv/uLypFr39NS1br51/ZvyeH3N4b5sETwth0M9W8oqTelqw8CnU/lbeBpz6ydXy/zf4Pu1+w5n793uO8YYl7KC0l7vu9G1RV5cuiFX1xuuzVV5jv/1plv3x/LZ/4fzi2rdGGP85H9/WK37959/p1rnzREgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEg+DMAhjZB3TlgUwAAAABJRU5ErkJggg==\" y=\"-6.36\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_1\">\n",
    "  <g id=\"xtick_1\">\n",
    "   <g id=\"line2d_1\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L 0 3.5 \n",
    "\" id=\"m1c59ad8331\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"124.13625\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_1\">\n",
    "   <!-- −10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(113.583906 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.59375 35.5 \n",
    "L 73.1875 35.5 \n",
    "L 73.1875 27.203125 \n",
    "L 10.59375 27.203125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-8722\"/>\n",
    "    <path d=\"M 12.40625 8.296875 \n",
    "L 28.515625 8.296875 \n",
    "L 28.515625 63.921875 \n",
    "L 10.984375 60.40625 \n",
    "L 10.984375 69.390625 \n",
    "L 28.421875 72.90625 \n",
    "L 38.28125 72.90625 \n",
    "L 38.28125 8.296875 \n",
    "L 54.390625 8.296875 \n",
    "L 54.390625 0 \n",
    "L 12.40625 0 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <path d=\"M 31.78125 66.40625 \n",
    "Q 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625 \n",
    "Q 16.5 51.421875 16.5 36.375 \n",
    "Q 16.5 21.390625 20.328125 13.890625 \n",
    "Q 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625 \n",
    "Q 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625 \n",
    "Q 47.125 21.390625 47.125 36.375 \n",
    "Q 47.125 51.421875 43.28125 58.90625 \n",
    "Q 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625 \n",
    "z\n",
    "M 31.78125 74.21875 \n",
    "Q 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625 \n",
    "Q 56.984375 54.828125 56.984375 36.375 \n",
    "Q 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625 \n",
    "Q 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875 \n",
    "Q 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625 \n",
    "Q 6.59375 17.96875 6.59375 36.375 \n",
    "Q 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625 \n",
    "Q 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-8722\"/>\n",
    "    <use x=\"83.789062\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"147.412109\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_2\">\n",
    "   <g id=\"line2d_2\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"226.06125\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_2\">\n",
    "   <!-- 0 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(222.88 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_3\">\n",
    "   <g id=\"line2d_3\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"327.98625\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_3\">\n",
    "   <!-- 10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(321.62375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_4\">\n",
    "   <g id=\"line2d_4\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"429.91125\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_4\">\n",
    "   <!-- 20 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(423.54875 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 19.1875 8.296875 \n",
    "L 53.609375 8.296875 \n",
    "L 53.609375 0 \n",
    "L 7.328125 0 \n",
    "L 7.328125 8.296875 \n",
    "Q 12.9375 14.109375 22.625 23.890625 \n",
    "Q 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125 \n",
    "Q 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125 \n",
    "Q 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125 \n",
    "Q 43.3125 58.59375 39.234375 62.25 \n",
    "Q 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875 \n",
    "Q 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125 \n",
    "Q 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875 \n",
    "L 7.8125 69.390625 \n",
    "Q 13.765625 71.78125 18.9375 73 \n",
    "Q 24.125 74.21875 28.421875 74.21875 \n",
    "Q 39.75 74.21875 46.484375 68.546875 \n",
    "Q 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875 \n",
    "Q 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625 \n",
    "Q 49.859375 40.875 45.40625 35.40625 \n",
    "Q 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875 \n",
    "Q 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_5\">\n",
    "   <g id=\"line2d_5\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"531.83625\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_5\">\n",
    "   <!-- 30 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(525.47375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 40.578125 39.3125 \n",
    "Q 47.65625 37.796875 51.625 33 \n",
    "Q 55.609375 28.21875 55.609375 21.1875 \n",
    "Q 55.609375 10.40625 48.1875 4.484375 \n",
    "Q 40.765625 -1.421875 27.09375 -1.421875 \n",
    "Q 22.515625 -1.421875 17.65625 -0.515625 \n",
    "Q 12.796875 0.390625 7.625 2.203125 \n",
    "L 7.625 11.71875 \n",
    "Q 11.71875 9.328125 16.59375 8.109375 \n",
    "Q 21.484375 6.890625 26.8125 6.890625 \n",
    "Q 36.078125 6.890625 40.9375 10.546875 \n",
    "Q 45.796875 14.203125 45.796875 21.1875 \n",
    "Q 45.796875 27.640625 41.28125 31.265625 \n",
    "Q 36.765625 34.90625 28.71875 34.90625 \n",
    "L 20.21875 34.90625 \n",
    "L 20.21875 43.015625 \n",
    "L 29.109375 43.015625 \n",
    "Q 36.375 43.015625 40.234375 45.921875 \n",
    "Q 44.09375 48.828125 44.09375 54.296875 \n",
    "Q 44.09375 59.90625 40.109375 62.90625 \n",
    "Q 36.140625 65.921875 28.71875 65.921875 \n",
    "Q 24.65625 65.921875 20.015625 65.03125 \n",
    "Q 15.375 64.15625 9.8125 62.3125 \n",
    "L 9.8125 71.09375 \n",
    "Q 15.4375 72.65625 20.34375 73.4375 \n",
    "Q 25.25 74.21875 29.59375 74.21875 \n",
    "Q 40.828125 74.21875 47.359375 69.109375 \n",
    "Q 53.90625 64.015625 53.90625 55.328125 \n",
    "Q 53.90625 49.265625 50.4375 45.09375 \n",
    "Q 46.96875 40.921875 40.578125 39.3125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_6\">\n",
    "   <g id=\"line2d_6\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"633.76125\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_6\">\n",
    "   <!-- 40 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(627.39875 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 37.796875 64.3125 \n",
    "L 12.890625 25.390625 \n",
    "L 37.796875 25.390625 \n",
    "z\n",
    "M 35.203125 72.90625 \n",
    "L 47.609375 72.90625 \n",
    "L 47.609375 25.390625 \n",
    "L 58.015625 25.390625 \n",
    "L 58.015625 17.1875 \n",
    "L 47.609375 17.1875 \n",
    "L 47.609375 0 \n",
    "L 37.796875 0 \n",
    "L 37.796875 17.1875 \n",
    "L 4.890625 17.1875 \n",
    "L 4.890625 26.703125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-52\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-52\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_7\">\n",
    "   <g id=\"line2d_7\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"735.68625\" xlink:href=\"#m1c59ad8331\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_7\">\n",
    "   <!-- 50 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(729.32375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.796875 72.90625 \n",
    "L 49.515625 72.90625 \n",
    "L 49.515625 64.59375 \n",
    "L 19.828125 64.59375 \n",
    "L 19.828125 46.734375 \n",
    "Q 21.96875 47.46875 24.109375 47.828125 \n",
    "Q 26.265625 48.1875 28.421875 48.1875 \n",
    "Q 40.625 48.1875 47.75 41.5 \n",
    "Q 54.890625 34.8125 54.890625 23.390625 \n",
    "Q 54.890625 11.625 47.5625 5.09375 \n",
    "Q 40.234375 -1.421875 26.90625 -1.421875 \n",
    "Q 22.3125 -1.421875 17.546875 -0.640625 \n",
    "Q 12.796875 0.140625 7.71875 1.703125 \n",
    "L 7.71875 11.625 \n",
    "Q 12.109375 9.234375 16.796875 8.0625 \n",
    "Q 21.484375 6.890625 26.703125 6.890625 \n",
    "Q 35.15625 6.890625 40.078125 11.328125 \n",
    "Q 45.015625 15.765625 45.015625 23.390625 \n",
    "Q 45.015625 31 40.078125 35.4375 \n",
    "Q 35.15625 39.890625 26.703125 39.890625 \n",
    "Q 22.75 39.890625 18.8125 39.015625 \n",
    "Q 14.890625 38.140625 10.796875 36.28125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-53\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_2\">\n",
    "  <g id=\"ytick_1\">\n",
    "   <g id=\"line2d_8\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L -3.5 0 \n",
    "\" id=\"mb41b1d6a38\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"328.26375\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_8\">\n",
    "   <!-- 0 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(13.5625 332.062969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_2\">\n",
    "   <g id=\"line2d_9\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"277.30125\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_9\">\n",
    "   <!-- 5 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(13.5625 281.100469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_3\">\n",
    "   <g id=\"line2d_10\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"226.33875\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_10\">\n",
    "   <!-- 10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 230.137969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_4\">\n",
    "   <g id=\"line2d_11\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"175.37625\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_11\">\n",
    "   <!-- 15 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 179.175469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_5\">\n",
    "   <g id=\"line2d_12\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"124.41375\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_12\">\n",
    "   <!-- 20 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 128.212969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_6\">\n",
    "   <g id=\"line2d_13\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"73.45125\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_13\">\n",
    "   <!-- 25 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 77.250469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_7\">\n",
    "   <g id=\"line2d_14\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#mb41b1d6a38\" y=\"22.48875\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_14\">\n",
    "   <!-- 30 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 26.287969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_3\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 26.925 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_4\">\n",
    "  <path d=\"M 741.165 333.36 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_5\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 741.165 333.36 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_6\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 7.2 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    " </g>\n",
    " <g id=\"axes_2\">\n",
    "  <g id=\"patch_7\">\n",
    "  <path clip-path=\"url(#p551391f2ca)\" d=\"M 785.805 333.36 \n",
    "L 785.805 332.085938 \n",
    "L 785.805 8.474063 \n",
    "L 785.805 7.2 \n",
    "L 802.113 7.2 \n",
    "L 802.113 8.474063 \n",
    "L 802.113 332.085938 \n",
    "L 802.113 333.36 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:#ffffff;stroke:#ffffff;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.01;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <image height=\"326\" id=\"image380bdcc536\" transform=\"scale(1 -1)translate(0 -326)\" width=\"16\" x=\"786\" xlink:href=\"data:image/png;base64,\n",
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAFGCAYAAABjUx8/AAABrklEQVR4nO2cwW3EMAwEKdmlpYT0X0qcIobArATe37r1aJYWDvCtn/X7Ffi8tTa5vt61F1tAT8C+vjpuoThEm8HalAG8hbfsBA0iUQ/WmDgitTDgEC8Qaco0IjVA/DgDmEDfxgAT9V0IYDAQIxiw6xPa+OkT6YMQA0TCHlzQRr9MVKSENvJboAvoP8L4DEakgVgZEPWxfr4HEQcMuECAiQMRJ5hDVgTE8xlMG0ekpgTs+gSI+i4EMPBF8tt4PoMxMUKkYTBtrGljS4IOBuyM4jMIgHg+A+yBD9GfBz4DXmfdRH8bAyAmdMFmAH+Lu4IBX6Dssd7ggb0LNEEERJzAZoA9wAx0ExMg2gkSGFCRNk8wEC+AuOHT2YcYIJLuQQDEBpHsXQiAaN8C3sYrGNgLBLSxgcGfm2AgdjB47IFyg0jP8QywBx1t1BnABAHPxgeLRFWmCTogQgZ+nWmCCIgXjHXKYNrIxzo+oTSYaENsMBEf83QG/kQ6v4380WbPxAQG+kRKOB9gBvYC8D3ZCBNxggAG8IWoBgY4gf2eawNEuEADRIah46SKGcB/qdIZ/AMyVI2OEN2MIAAAAABJRU5ErkJggg==\" y=\"-7\"/>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_3\"/>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_4\">\n",
    "  <g id=\"ytick_8\">\n",
    "   <g id=\"line2d_15\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L 3.5 0 \n",
    "\" id=\"m7d18a55188\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"291.918742\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_15\">\n",
    "   <!-- 0.005 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 295.71796)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.6875 12.40625 \n",
    "L 21 12.40625 \n",
    "L 21 0 \n",
    "L 10.6875 0 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_9\">\n",
    "   <g id=\"line2d_16\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"250.466707\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_16\">\n",
    "   <!-- 0.010 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 254.265926)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_10\">\n",
    "   <g id=\"line2d_17\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"209.014673\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_17\">\n",
    "   <!-- 0.015 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 212.813892)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_11\">\n",
    "   <g id=\"line2d_18\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"167.562639\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_18\">\n",
    "   <!-- 0.020 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 171.361858)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_12\">\n",
    "   <g id=\"line2d_19\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"126.110605\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_19\">\n",
    "   <!-- 0.025 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 129.909824)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_13\">\n",
    "   <g id=\"line2d_20\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"84.658571\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_20\">\n",
    "   <!-- 0.030 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 88.457789)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_14\">\n",
    "   <g id=\"line2d_21\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#m7d18a55188\" y=\"43.206536\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_21\">\n",
    "   <!-- 0.035 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 47.005755)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_8\">\n",
    "  <path d=\"M 785.805 333.36 \n",
    "L 785.805 332.085938 \n",
    "L 785.805 8.474063 \n",
    "L 785.805 7.2 \n",
    "L 802.113 7.2 \n",
    "L 802.113 8.474063 \n",
    "L 802.113 332.085938 \n",
    "L 802.113 333.36 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    " </g>\n",
    " </g>\n",
    " <defs>\n",
    " <clipPath id=\"p581c60997f\">\n",
    "  <rect height=\"326.16\" width=\"714.24\" x=\"26.925\" y=\"7.2\"/>\n",
    " </clipPath>\n",
    " <clipPath id=\"p551391f2ca\">\n",
    "  <rect height=\"326.16\" width=\"16.308\" x=\"785.805\" y=\"7.2\"/>\n",
    " </clipPath>\n",
    " </defs>\n",
    "</svg>\n"
   ],
   "text/plain": [
    "<Figure size 1152x432 with 2 Axes>"
   ]
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
712
   },
713
714
   "metadata": {
   "needs_background": "light"
715
716
   },
   "output_type": "display_data"
717
718
719
720
721
722
723
  }
  ],
  "source": [
  "init()\n",
  "aa_time_loop(time_steps)\n",
  "vel_version1 = dh.gather_array(u.name, ghost_layers=False).copy()\n",
  "plt.vector_field_magnitude(vel_version1[:, :, domain_size[2]//2, :])\n",
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
724
  "plt.colorbar()"
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
  ]
 },
 {
  "cell_type": "markdown",
  "metadata": {},
  "source": [
  "# Version 2: Normal boundary handling"
  ]
 },
 {
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 7,
  "metadata": {},
  "outputs": [
  {
   "data": {
   "text/plain": [
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
742
    "<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x7f9d2158a520>"
743
744
   ]
   },
745
   "execution_count": 7,
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
746
   "metadata": {},
747
   "output_type": "execute_result"
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
748
749
750
  },
  {
   "data": {
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
   "image/png": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA00AAAFlCAYAAAA3YwNeAAAAOXRFWHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zLjMuMSwgaHR0cHM6Ly9tYXRwbG90bGliLm9yZy/d3fzzAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAArMklEQVR4nO3df6xc5Z3f8c9nrq8xv7KG+MJ6DRQ2srbrRo1BloNE/8gmoWvYbQ2VUsGqBGUjOXSxlFRpK++u2k12tVUUhbBKl4KgsWLUbBBSQrGQd1nXTUQjLQSTEmLHIFyWDcaWf0D5YQi278y3f8xxd3JzZ+Z7zp25M3PP+yUd3ZlznvM8z5lz5sz9nuc5z3FECAAAAAAwv8aoKwAAAAAA44ygCQAAAAB6IGgCAAAAgB4ImgAAAACgB4ImAAAAAOiBoAkAAAAAeli2mIWtWrUqrrzyysUsEhg7+w4fTaWbvvBMKt2ly99Kl91MXieZUiuV7hzPJvPLP9ogm3LKTqVrKJduGEZXco5L1DCSe6ZMnoMsdxiyJbfSn83gnUpWshm57/60c999STpy5pdS6d55a0Uq3QdXX5ouG1iKnnnmmRMRMTPqepTxm79xfrz2erPy+s88d+rxiNg0wCoNzaIGTVdeeaX27t27mEUCY+cf/oe7U+ku/cirqXSfvXJPuux3Wuek0p3fOJVKt3b6eCrdhY38CbWZ/CfwwkbuX9DzPJ0uOyMbrEnSMk0NtOxBm3K+s0Ezcv9Ml8lzkOVK+eAlG0jPKnfcvt06nUo3XeKzmUrW8aXcdQu93jwvle5Xlr2dy1DSH7/6W6l0z/z1ulS6vf/x36TLBpYi23836jqUdeL1pp56/LLK60+v/j+rBlidoaJ7HgAAAAD0sKgtTQAAAACWiijVI2CSETQBAAAAKC2U7xo96QiaAAAAAFTSSg4eNem4pwkAAAAAeqClCQAAAEBpoVAz6J4HAAAAAF1xTxOAoWiemzu5HP7Br6TS/fl/+pfpsltTuWe/vLcq92yjn12c6+E7e34qmSSplTwrtZZn0+U+72y5yWeEtjVyZafzHOHTcmPAZTv7G1vmtziZNvv81sZsbqOdfQxZiW7/y36WK3s6+Vil6XdyH865JR5Sefi63HPI4n31uN8BqKOQ1CRoAgAAAIDu6tLS1Pf6pu0Vtn9g+0e299v+YjH/Ytu7bb9Y/L1o+NUFAAAAgMWV6RRyStJHI+JDktZL2mT7WknbJO2JiLWS9hTvAQAAANRASGpGVJ4mSd+gKdpOFm+niykkbZa0o5i/Q9JNw6ggAAAAgPHUWsA0SVK3H9uesv2spGOSdkfEU5IujYgjklT8vWRotQQAAAAwVkKh5gKmSZIaCCIimpLW214p6RHbH8wWYHuLpC2SdMUVV1SpIwAAAIBxE1JzsmKfysoMnquIeEPS9yRtknTU9mpJKv4e67LO/RGxISI2zMzMLKy2AAAAALDIMqPnzRQtTLJ9rqSPS3pe0k5JtxfJbpf06JDqCAAAAGDMhOpzT1Ome95qSTtsT6kdZD0cEY/Z/htJD9v+tKSfSvrEEOsJAAAAYKxYzVE+eX0R9Q2aIuI5SVfPM/81SR8bRqWApewDO46m0h34d+9Ppfvbf7Y8Xfbab72TSrfi1bdS6VbONnMFv3Wyf5qCzzs3lS6WTeUyTA5pGivOyaWbTpYr5TtAO/eDE40R/jBly27lPm8n+8BHiU12M3fdsvGzM7myG7kd6OQx5tfeSKWTJE3ljrN43/m5/JLb8vy/XpnLT9K5q3PniTV3pW6flj6XLhrAmAilT/sTr9Q9TQAAAABQN8nLPwAAAADw8+ieBwAAAABdhAiaAAAAAKCnVpmbTycYQRMAAACA0urU0sRAEAAAAADQAy1NAAAAAEoLWc2atMEQNAEAAACohHuaAAAAAKCLOt3TRNAEAAAAoAKrGXTPAzAMzl2Ref9Tua/nmQvyV3he++AFqXQXHFmRSrf89fdS6fy+c1PpJKnx7ulcnid/lsvwzJlcujfeypV7OpmfpGg2kwkjV3arlcwul59ayXRlNHLHo5PfAzfyP8ZelvxJm86la0xP5/I7N/d9ifevzOUnqbU8V8f3fvm8VLo3fzW3Lctfzx8TPvRLqXTL3jiRzhMAxhVBEwAAAIDSQlKrJgNB1GMrAQAAAAxcU648ZdjeZPsF2wdtb5tnuW1/rVj+nO1rivkrbP/A9o9s77f9xY51vmD7VdvPFtON/epBSxMAAACA0iKGe0+T7SlJ90i6XtIhSU/b3hkRP+lIdoOktcX0YUn3Fn9PSfpoRJy0PS3p+7b/MiKeLNa7OyK+kq0LLU0AAAAAxtFGSQcj4qWIOC3pIUmb56TZLOnBaHtS0krbq4v3J4s008VU+WZegiYAAAAAlbTkylPCGkmvdLw/VMxLpbE9ZftZScck7Y6IpzrSbS268223fVG/ihA0AQAAACit/ZymRuVJ0irbezumLXOKmC+ymtta1DVNRDQjYr2kyyRttP3BYvm9kj4gab2kI5Lu6ret3NMEAAAAoIIF39N0IiI29Fh+SNLlHe8vk3S4bJqIeMP29yRtkrQvIo6eXWb7AUmP9asoLU0AAAAASjs75HjVKeFpSWttX2V7uaRbJO2ck2anpE8Wo+hdK+nNiDhie8b2Skmyfa6kj0t6vni/umP9myXt61cRWpoAAAAAjJ2ImLW9VdLjkqYkbY+I/bbvKJbfJ2mXpBslHZT0rqRPFauvlrSjGIGvIenhiDjbovRl2+vVjvtelvSZfnUhaAIWWevCFal07/u706l0sSzfYPzOpbmv/OkLc3kuOzmVSudmvo6tFdOpdI0Vy3Pp3j2VLjul1Uonbcw2cwmj8mA+i5OfJDn3PI102cn8YrrEz1S2jkmt885JpWuelztmS5V9Tu679bOZ3OfTSn6MFx3IHzvLTuW+C63zc58jgMnUjMGee+eKiF1qB0ad8+7reB2S7pxnveckXd0lz9vK1oOgCQAAAEBpIZ8d0GHJI2gCAAAAUElriA+3HScETQAAAABKOzvkeB3UYysBAAAAoCJamgAAAACUFvLQB4IYFwRNAAAAACpJPm9p4hE0AQAAACgtQmrWZCCIemwlAAAAAFRESxMAAACACqyWuKcJwBBMnXgrlc4rV6TSRYmyLzx0Opdn8vzXXDGVSrfs3dlchpIa751Jp82IFdOpdD7TTGaY/8RjOnmKzeZZouyRcfLgyaYrY1nueIzpZLqpXB0bZ1qpdM3z8j+5Zy7IpV3+dq7sc97KHTtRYr9MncqV3fi/J9N5Apgsofp0zyNoAgAAAFBJXZ7TRNAEAAAAoLSQ1arJkOP1CA0BAAAAoCJamgAAAABUQvc8AAAAAOgiJLUYCAIAAAAAurGaDDkOAAAAAPOrU0tTPbYSAAAAACqipQkAAABAJXTPAzAUrROvp9JNX7Iyle70Ly1Plz317mwqnSNS6VrLco3Vnm2l0kmSzzTTaVOyRTeTCZOfTSnJPN3KpYvG4H/A8mUPvOi87D7MHrfN5Da3cuV6Nn/sTP0s9z2YLpFnxuz5U+m0y988k0t47LWKtQEw7iJcm+55BE0AAAAAKmnWJGjqu5W2L7f9XdsHbO+3/dli/hdsv2r72WK6cfjVBQAAAIDFlWlpmpX0+Yj4oe0LJT1je3ex7O6I+MrwqgcAAABgHIWkFvc0tUXEEUlHitdv2z4gac2wKwYAAABgnJnuefOxfaWkqyU9Vczaavs529ttXzToygEAAAAYT+3nNLnyNEnSQZPtCyR9W9LnIuItSfdK+oCk9Wq3RN3VZb0ttvfa3nv8+PGF1xgAAADAWGiqUXmaJKna2p5WO2D6ZkR8R5Ii4mhENCOiJekBSRvnWzci7o+IDRGxYWZmZlD1BgAAAIBF0feeJtuW9HVJByLiqx3zVxf3O0nSzZL2DaeKAAAAAMZNaPK62VWVGT3vOkm3Sfqx7WeLeX8g6Vbb69XuzviypM8MoX4AAAAAxlRrwrrZVZUZPe/70rxjCe4afHUAAAAATIIIqUlLE4Bh8IpzcuneeCeV7pxTZ9Jlt85bnit7tpVKt+zk6VzBZS5COXfy9enZXH6zzRKFJ0Skk7qVTFsiz1S5zcHm1840uV+auWMnm19MlTh4kp+j30t+Z6ZzP5GxIpeucSp5zEpa/m6ujq1k2TGV+7xXHMufTxon38slTH6OACZTXbrn1aM9DQAAAAAq4vIPAAAAgNLaA0HUow2mHlsJAAAAYOCacuUpw/Ym2y/YPmh72zzLbftrxfLnbF9TzF9h+we2f2R7v+0vdqxzse3dtl8s/l7Urx4ETQAAAABKC7Xvaao69WN7StI9km6QtE7t0bvXzUl2g6S1xbRF0r3F/FOSPhoRH5K0XtIm29cWy7ZJ2hMRayXtKd73RNAEAAAAYBxtlHQwIl6KiNOSHpK0eU6azZIejLYnJa0snicbEXGySDNdTNGxzo7i9Q5JN/WrCEETAAAAgAra9zRVnSStsr23Y9oyp4A1kl7peH+omJdKY3uqeM7sMUm7I+KpIs2lEXFEkoq/l/TbUgaCAAAAAFBJK3lvUhcnImJDj+XzZT73+RJd00REU9J62yslPWL7gxGxr0pFaWkCAAAAUNrZh9tWnRIOSbq84/1lkg6XTRMRb0j6nqRNxayjtldLUvH3WL+KEDQBAAAAqGSB3fP6eVrSWttX2V4u6RZJO+ek2Snpk8UoetdKejMijtieKVqYZPtcSR+X9HzHOrcXr2+X9Gi/itA9D1hsrbmtyvPz6TO5/CKXnzT4qyRuNnMJk8lKmc1l6mZrsOWW+LxLpR2kYZTrAT/xPVlHl9iWmEoe4dltSR5jjfdy2ZURyTo2Bvylbryd35jsOSqS5zwAmCsiZm1vlfS4pClJ2yNiv+07iuX3Sdol6UZJByW9K+lTxeqrJe0oRuBrSHo4Ih4rln1J0sO2Py3pp5I+0a8uBE0AAAAASms/3HbAF9XmlhGxS+3AqHPefR2vQ9Kd86z3nKSru+T5mqSPlakHQRMAAACAShY4EMTEIGgCAAAAUNrZh9vWAQNBAAAAAEAPtDQBAAAAqCQ5Ct7EI2gCAAAAUF4MfyCIcUHQBAAAAKC0EANBAAAAAEBPdWlpqkcnRAAAAACoiJYmYJG1Tr6TSjd13rm5DKfzX+PGyfdS6aKRvGo0NZVL12zm0klys5VMOOArW9k6tiKfZ/ZzzMqWPehyJSm7XwZdduQ/b2fTNnLXCyObX/bYSZYrSV6W+2755Gwuw9YQvlfJY6L17rv5PAFMlDoNOU7QBAAAAKASgiYAAAAA6CLE6HkAAAAA0FNdRs9jIAgAAAAA6IGWJgAAAADlBfc0AQAAAEBXjJ4HAAAAAH3UJWjiniYAAAAA6IGWJgAAAAClMeQ4gJGLU6dS6dwo0WDcyJ3Y3EzmN5tNWELEYPNrDTi/MvVrDrjscS93GGW7zI9xsuzkPnQrWXa2jiWOxWi1ckU3c+kG/r2SFO/lzlED/w4CGCtB0AQAAAAA3dXlOU0ETQAAAABKixoNOc5AEAAAAADQAy1NAAAAACrhniYAAAAA6IrR8wAAAACgJ1qaAAAAAKCLEANBAAAAAABESxMAAACAKmIoz84eSwRNwGJr5Jqx49TpgRftFSsGm2H2TOkSTffZtNmyB13HMr8OrVYuXaOGjf7D+Gyy+7A54GMi+Z1WK3/sOHucTSU/n2TZ8d6pXH6SdCqZNvv5AJhIPNwWAAAAALoI1WcgiL6XqGxfbvu7tg/Y3m/7s8X8i23vtv1i8fei4VcXAAAAABZXpl1/VtLnI+LXJV0r6U7b6yRtk7QnItZK2lO8BwAAAFAL7ec0VZ0mSd+gKSKORMQPi9dvSzogaY2kzZJ2FMl2SLppSHUEAAAAMIYiqk8ZtjfZfsH2Qdu/0Ejjtq8Vy5+zfU0xf97ecsWyL9h+1fazxXRjv3qUuqfJ9pWSrpb0lKRLI+KI1A6sbF9SJi8AAAAAk22Y9zTZnpJ0j6TrJR2S9LTtnRHxk45kN0haW0wflnRv8fdsb7kf2r5Q0jO2d3ese3dEfCVbl/SwRLYvkPRtSZ+LiLdKrLfF9l7be48fP55dDQAAAMAYa7cYufKUsFHSwYh4KSJOS3pI7d5unTZLejDanpS00vbqHr3lKkkFTban1Q6YvhkR3ylmH7W9uli+WtKx+daNiPsjYkNEbJiZmalaTwAAAAD1skbSKx3vD+kXA5++aeb0ljtra9Gdb3tmQLvM6HmW9HVJByLiqx2Ldkq6vXh9u6RH++UFAAAAYOlY4EAQq872SCumLXOyn685au7dUD3TdOktd6+kD0haL+mIpLv6bWfmnqbrJN0m6ce2ny3m/YGkL0l62PanJf1U0icSeQEAAABYIso8830eJyJiQ4/lhyRd3vH+MkmHs2m69JZTRBw9+9r2A5Ie61fRvkFTRHxf80dwkvSxfusDAAAAWJqG/HDbpyWttX2VpFcl3SLpd+ak2al2V7uH1B4A4s1ikLpuveV09p6n4u3Nkvb1q0ip0fMADECzmUvXaiXzS6aTFGfOpNK1zzOphOmyB66RHMcm+zlmLfCS2ryyx8QoP++sQX8+g95/Uv7YyW7LEKqYdjr3nc5vS/JYlBTZPLPHN4CJE0oP6FAt/4hZ21slPS5pStL2iNhv+45i+X2Sdkm6UdJBSe9K+lSx+ry95SJil6Qv216vdje+lyV9pl9dCJoAAAAAjKUiyNk1Z959Ha9D0p3zrNe1t1xE3Fa2HgRNAAAAACoZQv+LsUTQBAAAAKC8GPo9TWODoAkAAABANTVpakreDQsAAAAA9URLEwAAAIBK6J4HAAAAAD0M40kc44igCQAAAEBpIVqaAAAAAKC7kETQBGAYotlMpfMw2rtnZ1PJwrkToJcN/hQSye0e9OeTLXeksp9Ncv+VK3pEn0+JctPb3WpVrEwXw/hsktsSs7nziSK5za0S25I8l2XPeQAwzgiaAAAAAFQyCdccB4GgCQAAAEA1BE0AAAAA0I0ZCAIAAAAAeqpJS1Nj1BUAAAAAgHFGSxMAAACA8oLnNAEAAABAbzXpnkfQBAAAAKCierQ0cU8TAAAAAPRASxOw2Jy7VhHNZi6/2dl80cuSX/nk5ZTIlp3c5nbZuStWMaqn6bXGvx9C1KWvxByRPcwGfOzYQzhmm61cusimS5adPe+oxDmqzPcfwOSpyU8OQRMAAACAagiaAAAAAKCLkMToeQAAAADQ3ah6yy82OhoDAAAAQA+0NAEAAACopiYtTQRNAAAAAKrhniYAAAAA6M60NAEAAABAF6HadM9jIAgAAAAA6IGWJmDStVr5tJFNO5XML3t5qUQdWyO6lpP+bMrkmfx8XI/+4EM3omMnssW2SlyOzR6P2WMsWXY0m7n8AECSZO5pAgAAAICeatI9j6AJAAAAQDU1CZq4pwkAAAAAeqClCQAAAEA1tDQBAAAAQBeh9kAQVacE25tsv2D7oO1t8yy37a8Vy5+zfU0x/3Lb37V9wPZ+25/tWOdi27ttv1j8vahfPQiaAAAAAFTiqD71zdueknSPpBskrZN0q+11c5LdIGltMW2RdG8xf1bS5yPi1yVdK+nOjnW3SdoTEWsl7Sne90TQBAAAAKCaWMDU30ZJByPipYg4LekhSZvnpNks6cFoe1LSSturI+JIRPxQkiLibUkHJK3pWGdH8XqHpJv6VYSgCQAAAMAorLK9t2PaMmf5GkmvdLw/pL8PfNJpbF8p6WpJTxWzLo2II5JU/L2kX0UZCAIAAADAKJyIiA09ls9349PcNqqeaWxfIOnbkj4XEW+Vr2IbLU0AAAAAKhnmPU1qtxpd3vH+MkmHs2lsT6sdMH0zIr7Tkeao7dVFmtWSjvWrCC1NwJiyc6PKlNJKjguaPJOpkaxjlBmPtFUi7QCVquMSKnspiWYu3aC/W8liS8keE9nvdHPwlcyeozi6gSUuOQpeRU9LWmv7KkmvSrpF0u/MSbNT0lbbD0n6sKQ3I+KI2yepr0s6EBFfnWed2yV9qfj7aL+K9G1psr3d9jHb+zrmfcH2q7afLaYb++UDAAAAYAlZyCAQiSsqETEraaukx9UeyOHhiNhv+w7bdxTJdkl6SdJBSQ9I+r1i/nWSbpP00Xlili9Jut72i5KuL973lGlp+oakP5f04Jz5d0fEVxLrAwAAAEBpEbFL7cCoc959Ha9D0p3zrPd9zX+/kyLiNUkfK1OPvi1NEfGEpNfLZAoAAACgBoY75PjYWMhAEFuLp+5uzzxFFwAAAMDSMuSBIMZG1aDpXkkfkLRe0hFJd3VLaHvL2bHXjx8/XrE4AAAAAGOHlqbuIuJoRDQjoqX2DVcbe6S9PyI2RMSGmZmZqvUEAAAAgJGoFDSdHde8cLOkfd3SAgAAAFiiatLS1Hf0PNvfkvQRSatsH5L0R5I+Ynu92pv7sqTPDK+KAAAAAMbNJN6bVFXfoCkibp1n9teHUBcAAAAAk2S4D7cdG5nnNAEYgfZjB/obyqkqWrl0rYUMwNnFELJMadXkUtlS1kh+G5LfrZHKHo/Z7yoADMsEnFIHYVT/ngAAAADARKClCQAAAEAl3NMEAAAAAL0QNAEAAABAFzUaPY97mgAAAACgB1qaAAAAAFRTk5YmgiYAAAAA1RA0AQAAAEB33NMEAAAAAKClCVhsbniwGUb+Ek8k07qVzbGZS1Zmm1tjfi0n0h8OBsEljofWmF/uHMaxk9zm7Hd/KOeTQZ/zAGAECJoAAAAAVDPm16sGhaAJAAAAQHk1ek4TQRMAAACAagiaAAAAAKCHmgRNY37HNQAAAACMFi1NAAAAAEqzuKcJAAAAAHojaAIAAACALmo0eh73NAEAAABAD7Q0AZOu1cqntVPJojHY6ykuUUU1yiReIlpL6DJdI3eMpcUSOh6GsJ8jknlmzxNlzicAINE9DwAAAAB6ImgCAAAAgO7qck8TQRMAAACAamoSNDEQBAAAAAD0QNAEAAAAoLxY4JRge5PtF2wftL1tnuW2/bVi+XO2r+lYtt32Mdv75qzzBduv2n62mG7sVw+CJgAAAACVOKpPffO2pyTdI+kGSesk3Wp73ZxkN0haW0xbJN3bsewbkjZ1yf7uiFhfTLv61YWgCQAAAEA1w21p2ijpYES8FBGnJT0kafOcNJslPRhtT0paaXu1JEXEE5JeX8jmnUXQBAAAAKCSYbY0SVoj6ZWO94eKeWXTzGdr0Z1vu+2L+iUmaAIAAAAwCqts7+2YtsxZPt8T0+eGW5k0c90r6QOS1ks6IumufhVlyHFgkUUrd2nFU8MoPHnXZas12GIb+eszHmzRUmO+c+kiSe7rJWXQ2zzK/ZeV3ObIfv9KlZ38wgyj7KTsOQ/AhFrYV/xERGzosfyQpMs73l8m6XCFND8nIo6efW37AUmP9asoLU0AAAAAyhv+6HlPS1pr+yrbyyXdImnnnDQ7JX2yGEXvWklvRsSRXpmeveepcLOkfd3SnkVLEwAAAIDSrPn7xg1KRMza3irpcUlTkrZHxH7bdxTL75O0S9KNkg5KelfSp/5//exvSfqI2t0AD0n6o4j4uqQv216vduj2sqTP9KsLQRMAAACAsVQMB75rzrz7Ol6HpDu7rHtrl/m3la0HQRMAAACAampy2yJBEwAAAIBKkkOHTzyCJgAAAADVEDQBAAAAQA81CZoYchwAAAAAeqClCQAAAEB5wT1NAAAAANAbQROASdB+PEGOW61cwsaAe+5my5UUybLt5OP0WkvnbF5mX49Ker9kldl/jdEcE0PZL9nvTLbsZH6TcIwBGC91aWnq+9+J7e22j9ne1zHvYtu7bb9Y/L1ouNUEAAAAMHZiAdMEyVzS/YakTXPmbZO0JyLWStpTvAcAAACAJadv0BQRT0h6fc7szZJ2FK93SLppsNUCAAAAMO4c1adJUvWepksj4ogkRcQR25cMsE4AAAAAxt0EdrOraujPabK9xfZe23uPHz8+7OIAAAAALBbuaerpqO3VklT8PdYtYUTcHxEbImLDzMxMxeIAAAAAYDSqBk07Jd1evL5d0qODqQ4AAACASWDV556mzJDj35L0N5J+zfYh25+W9CVJ19t+UdL1xXsAAAAAdVKT7nl9B4KIiFu7LPrYgOsCAAAAYIK4Jg/Frjp6HoBhaw3+JBTJDrlutXIJG8kMy5xQk2VHsmzb+bJHJJbQD052W4ayXwb8nRn4fsl+r9qFDzTP9LYM4bwDYAmbwBajqoY+eh4AAAAATDJamgAAAABUMmkDOlRF0AQAAACgGoImAAAAAOiOliYAAAAA6KUmQRMDQQAAAABAD7Q0AQAAACgv6J4HAAAAAL0RNAEAAADA/CxamgAMS7SS6ZxL5xK3JrZyZ7ZIZulWclsao7t9MiK3zXby854E2f1Sxgj34aBlj4m07OddptxkngPfFgDAvAiaAAAAAFRTk4s3BE0AAAAAKqF7HgAAAAB0E2IgCAAAAADoxUO4jXYcLZ07ewEAAABgCAiaAAAAAFQTC5gSbG+y/YLtg7a3zbPctr9WLH/O9jUdy7bbPmZ735x1Lra92/aLxd+L+tWDoAkAAABAJY7qU9+87SlJ90i6QdI6SbfaXjcn2Q2S1hbTFkn3diz7hqRN82S9TdKeiFgraU/xvieCJgAAAADlhdpDjled+tso6WBEvBQRpyU9JGnznDSbJT0YbU9KWml7tSRFxBOSXp8n382SdhSvd0i6qV9FCJoAAAAAVLLAlqZVtvd2TFvmZL9G0isd7w8V88qmmevSiDgiScXfS/ptJ6PnAZMuSgxb48FeJ4nkA+3cKlHHRrKO2TyT+aW3xc6Vi8mXPcayD3Ys8T3IHo9prWR+Zc4nWcPIE8BScSIiNvRYPt+P7twTWibNgtHSBAAAAKCa4Q4EcUjS5R3vL5N0uEKauY6e7cJX/D3WryIETQAAAABKs4Y7EISkpyWttX2V7eWSbpG0c06anZI+WYyid62kN892vethp6Tbi9e3S3q0X0UImgAAAACUt5BBIBLdkCNiVtJWSY9LOiDp4YjYb/sO23cUyXZJeknSQUkPSPq9s+vb/pakv5H0a7YP2f50sehLkq63/aKk64v3PXFPEwAAAICxFBG71A6MOufd1/E6JN3ZZd1bu8x/TdLHytSDoAkAAABAJcludhOPoAkAAABANQRNAAAAANAdLU0AAAAA0E0o/xy4CcfoeQAAAADQAy1NwJiK5JUbN+Z7EHbXTHPpWsnrKWXKHrTEUKWSpFZymxu5bY5sueiJz3FAsld4s9/9ErLnKABLXE1OBQRNAAAAACrhniYAAAAA6KUmPQcImgAAAABUUpeWJgaCAAAAAIAeaGkCAAAAUF6IgSAAAAAAoBtLMvc0AQAAAEAPg3+iwVjiniYAAAAA6IGWJgAAAACV0D0PAAAAALphIAgAkyJa+bOVGx5s4cmyo0RHYLeSnaMb9C7uis+mt+wxlr16mswvylyNLfG9HqQy5xMAkIKH22bYflnS25KakmYjYsMgKgUAAABg/NXl4baDaGn6jYg4MYB8AAAAAGDs0D0PAAAAQDU16Z630I7vIemvbT9je8sgKgQAAABgAoTkVvVpkiy0pem6iDhs+xJJu20/HxFPdCYogqktknTFFVcssDgAAAAAY4OWpv4i4nDx95ikRyRtnCfN/RGxISI2zMzMLKQ4AAAAAFh0lYMm2+fbvvDsa0n/VNK+QVUMAAAAwJiLBUwTZCHd8y6V9Ijts/n8RUT81UBqBQAAAGDsuSbd8yoHTRHxkqQPDbAuAAAAACYJQROAoUifXJLDyjjfyzZaubLdGHzZI5P9vFvJbW5MwDbXVXYfLiWR2+bsd38YZQNYwkLpf1cmHb/+AAAAANADLU0AAAAASrOCe5oAAAAAoCeCJgAAAADogaAJAAAAALpgIAgAAAAAGC3bm2y/YPug7W3zLLftrxXLn7N9Tb91bX/B9qu2ny2mG/vVg5YmAAAAAJUMcyAI21OS7pF0vaRDkp62vTMiftKR7AZJa4vpw5LulfThxLp3R8RXsnWhpQkAAABANRHVp/42SjoYES9FxGlJD0naPCfNZkkPRtuTklbaXp1cN42gCQAAAEAFCwiY2kHTKtt7O6YtcwpYI+mVjveHinmZNP3W3Vp059tu+6J+W0r3PGDSRYk7MD2i6yStfNN9JKvoVnK7GwPe5my5wygbg5HtSlJmXy8VZc4n6TzrMbIWgEpORMSGHss9z7y5J5VuaXqte6+kPyne/4mkuyT9bq+KEjQBAAAAKC807AsjhyRd3vH+MkmHk2mWd1s3Io6enWn7AUmP9asIl0EBAAAAVNNawNTf05LW2r7K9nJJt0jaOSfNTkmfLEbRu1bSmxFxpNe6xT1PZ90saV+/itDSBAAAAKCSYY6eFxGztrdKelzSlKTtEbHf9h3F8vsk7ZJ0o6SDkt6V9Kle6xZZf9n2erXbyl6W9Jl+dSFoAgAAAFDNkO9bjIhdagdGnfPu63gdku7MrlvMv61sPeieBwAAAAA90NIEAAAAoLxQqRFyJxlBEwAAAIAK0g+pnXgETQAAAACqIWgCAAAAgB4ImgCMVPYk5PkeeL3AopP9k93IPWRBHvyYM5H8fNxK1rGRrGOZz3vQZSd5GMfEoH8Us59NGdk6Jsse/DaXyC+SdRzlvQQ1+UcJACSCJgAAAABVMBAEAAAAAPQS6ZbxSUfQBAAAAKCamnTV5eG2AAAAANADLU0AAAAAyuOeJgAAAADooybd8wiaAAAAAFRD0AQAAAAA3URtgiYGggAAAACAHmhpAgAAAFBeSGrxnCYAk6BUs/hgT2zRTCZ0iTom83TDqXQD7zTgEg30yTqmi/aItrmEGHQ3jTKjMo3oAYsxjJGjRvWwyJp0swEwQDU5bxA0AQAAAKiGoAkAAAAAuonaPKeJgSAAAAAAoAdamgAAAACUF1KM6h7MRUbQBAAAAKCamnTPI2gCAAAAUE1NBoLgniYAAAAA6IGWJgAAAADlRfBwWwAAAADoqSbd8wiagDoZ1YktmoPPcild2LJTyerxszRHTX6MAWBSRU1amhZ0T5PtTbZfsH3Q9rZBVQoAAADAuIv2xa2q0wSpHDTZnpJ0j6QbJK2TdKvtdYOqGAAAAACMg4V0z9so6WBEvCRJth+StFnSTwZRMQAAAABjLMRzmhLWSHql4/0hSR9eWHUAAAAATIwldZNxdwsJmua7c/kXQk3bWyRtkaQrrrhiAcUBAAAAGBchKWrS0rSQgSAOSbq84/1lkg7PTRQR90fEhojYMDMzs4DiAAAAAIyNiHZLU9VpgiwkaHpa0lrbV9leLukWSTsHUy0AAAAAGA+Vu+dFxKztrZIelzQlaXtE7B9YzQAAAACMtbp0z1vQw20jYpekXQOqCwAAAIBJMmHd7KpyLOKDpWwfl/R3i1Yg5rNK0olRVwK/gP0yntgv44n9Mp7YL+OJ/TKe5tsv/yAiJmoAANt/pfa2VHUiIjYNqj7DtKhBE0bP9t6I2DDqeuDnsV/GE/tlPLFfxhP7ZTyxX8YT+2XyLGQgCAAAAABY8giaAAAAAKAHgqb6uX/UFcC82C/jif0yntgv44n9Mp7YL+OJ/TJhuKcJAAAAAHqgpQkAAAAAeiBoqgnbn7C933bL9oY5y37f9kHbL9j+zVHVsa5sbyo++4O2t426PnVle7vtY7b3dcy72PZu2y8Wfy8aZR3rxvbltr9r+0Bx/vpsMZ/9MkK2V9j+ge0fFfvli8V89ssYsD1l+3/bfqx4z34ZMdsv2/6x7Wdt7y3msV8mDEFTfeyT9C8kPdE50/Y6SbdI+keSNkn6L7anFr969VR81vdIukHSOkm3FvsEi+8ban8HOm2TtCci1kraU7zH4pmV9PmI+HVJ10q6s/h+sF9G65Skj0bEhyStl7TJ9rViv4yLz0o60PGe/TIefiMi1ncMM85+mTAETTUREQci4oV5Fm2W9FBEnIqIv5V0UNLGxa1drW2UdDAiXoqI05IeUnufYJFFxBOSXp8ze7OkHcXrHZJuWsw61V1EHImIHxav31b7H8E1Yr+MVLSdLN5OF1OI/TJyti+T9FuS/mvHbPbLeGK/TBiCJqyR9ErH+0PFPCwOPv/xdmlEHJHa/8BLumTE9akt21dKulrSU2K/jFzRBexZScck7Y4I9st4+DNJ/15Sq2Me+2X0QtJf237G9pZiHvtlwiwbdQUwOLb/h6RfnmfRH0bEo91Wm2ceQyouHj5/oA/bF0j6tqTPRcRb9nxfGyymiGhKWm97paRHbH9wxFWqPdu/LelYRDxj+yMjrg5+3nURcdj2JZJ2235+1BVCeQRNS0hEfLzCaockXd7x/jJJhwdTIyTw+Y+3o7ZXR8QR26vVvqqORWR7Wu2A6ZsR8Z1iNvtlTETEG7a/p/b9gOyX0bpO0j+3faOkFZLeZ/u/if0ychFxuPh7zPYjanfNZ79MGLrnYaekW2yfY/sqSWsl/WDEdaqTpyWttX2V7eVqD8qxc8R1wt/bKen24vXtkrq12GII3G5S+rqkAxHx1Y5F7JcRsj1TtDDJ9rmSPi7pebFfRioifj8iLouIK9X+LfmfEfGvxH4ZKdvn277w7GtJ/1TtwbnYLxOGh9vWhO2bJf1nSTOS3pD0bET8ZrHsDyX9rtojVX0uIv5yVPWso+Kq4J9JmpK0PSL+dLQ1qifb35L0EUmrJB2V9EeS/rukhyVdIemnkj4REXMHi8CQ2P4nkv6XpB/r7+/R+AO172tiv4yI7X+s9o3rU2pffH04Iv7Y9vvFfhkLRfe8fxsRv81+GS3bvyrpkeLtMkl/ERF/yn6ZPARNAAAAANAD3fMAAAAAoAeCJgAAAADogaAJAAAAAHogaAIAAACAHgiaAAAAAKAHgiYAAAAA6IGgCQAAAAB6IGgCAAAAgB7+H65BPrZMniHPAAAAAElFTkSuQmCC\n",
   "image/svg+xml": [
    "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"no\"?>\n",
    "<!DOCTYPE svg PUBLIC \"-//W3C//DTD SVG 1.1//EN\"\n",
    " \"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd\">\n",
    "<!-- Created with matplotlib (https://matplotlib.org/) -->\n",
    "<svg height=\"357.238125pt\" version=\"1.1\" viewBox=\"0 0 844.941125 357.238125\" width=\"844.941125pt\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\">\n",
    " <metadata>\n",
    " <rdf:RDF xmlns:cc=\"http://creativecommons.org/ns#\" xmlns:dc=\"http://purl.org/dc/elements/1.1/\" xmlns:rdf=\"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#\">\n",
    "  <cc:Work>\n",
    "  <dc:type rdf:resource=\"http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage\"/>\n",
    "  <dc:date>2020-10-27T11:40:00.139854</dc:date>\n",
    "  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>\n",
    "  <dc:creator>\n",
    "   <cc:Agent>\n",
    "   <dc:title>Matplotlib v3.3.1, https://matplotlib.org/</dc:title>\n",
    "   </cc:Agent>\n",
    "  </dc:creator>\n",
    "  </cc:Work>\n",
    " </rdf:RDF>\n",
    " </metadata>\n",
    " <defs>\n",
    " <style type=\"text/css\">*{stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;}</style>\n",
    " </defs>\n",
    " <g id=\"figure_1\">\n",
    " <g id=\"patch_1\">\n",
    "  <path d=\"M 0 357.238125 \n",
    "L 844.941125 357.238125 \n",
    "L 844.941125 0 \n",
    "L 0 0 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:none;\"/>\n",
    " </g>\n",
    " <g id=\"axes_1\">\n",
    "  <g id=\"patch_2\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 741.165 333.36 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "L 26.925 7.2 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:#ffffff;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g clip-path=\"url(#pc9b48b4476)\">\n",
    "  <image height=\"327\" id=\"image9e0a1973bf\" transform=\"scale(1 -1)translate(0 -327)\" width=\"327\" x=\"220.965\" xlink:href=\"data:image/png;base64,\n",
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUcAAAFHCAYAAAAySY5rAAAMwElEQVR4nO3dsY4kWVoF4BtZWdVdNTO7s8sIJMR6rAE4eBjrrLEeLuIdVtqnQMLkOXgHBA4+/loYSAMCtAua7pnura7MwMDBOEIn0A2iq/r77Ku4GZERJ8PIo3/52fJn64D/aVmO/gQfr9Xj8qk4Hf0BAD5GwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIE50N3P6qJscz/TVhOz+BcJn/G5Rk0adbZjZbrhuOt17l719vu0OI56FyObCR5cwQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQI5jdktrQmJjdV6pbKc2iVnMrPuEdLpd27tEeTpm2+1Dtfd2iAtO2Ocu/6nG+6bbe1fborOb+ds+F7mdym8eYIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgKCvDx44TGmXWuBkn2ItsDV9yNUe9rg2bSWx3HuZXHFct5zytfyMp7IKuccQsPaZKe9Hb44AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AwQ4Dtp5B3m4YmjW9+TLbUfsyz+x7bI9hYUfZkidred7l9fZkAQTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTn+t/5OzRfnsNsmOk+9sYN82i0/C/Ldpg10+ZE2aTxBAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIE02fI1K2XPZR713NhxtBUmWGPBshL+l5mN2nK4y0bvpe1vdxbGi2FLXmyqU1TeEF3GMA8whEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgqOuDu9QC24E4R1YSWwcNztpUhSyt69wa1nOwx3Vsvajr3T6r17nDsMboM2q9dMfz5ggQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQTB+wVbdedlC3HLa0VF5Q84Vn7qBBXGP0w7jqts/sJs0WS/cZvTkCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBOe60bJH86X8l/wuzZeDfJLNl2fwvRypvSf69snkJs2GY05v0hzIXQsQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQ9DNk2pkPGxzWfNnSUmmbAS+o+TK9sXGgQ7+Xek5Kdx0Pa9KMMX0uTd2k2eP17dIt8+YIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEPQNmdKmRkL7D/3ZLYcNzYDpDYsdmka1sonRekmtoNoe39/kYy5lmWVTw2n2XJrJTZox5je2vDkCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIDgvR9bZDhqwta3i+IIqcpMHPj0LL+n7a5Xn3NYMt1hn1wx30GaeN0eAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAYPqArU1tlnbIzpFDrpaP/Pdj3aFp8Cm2Slof+/2wxWn+vVMP92pzYsvQrMulX1t4Qd80wDzCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTntZwXstyUR9zQZqmbL21jY4/2wlFtkXaOy0tqbLw0H33TqH2oR38/lq2bukmzQ55cy3PxZAEEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIE9QyZ6XNctmhbIHs0Eo46bz9bn44jn61Wez9e24Vz573swSMIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIENQNmXUtZ81s2b1ttMxuvmxpJBw2o6UcsrFF+R0+i8bGc3DUvdM+L+1cmP9eXO7dHq+cX3PpmzRtRrW8OQIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgqOuDtdOGvJ1dr2prb1v23WNoV6WsV22pgGkF/v866N5ph+GtWx6/enDW3JrhclM+B2OM9empXtvw5ggQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQnMfa/aO9/af6ct5QumkbBOU//jftXaoHi00eSlUPCzqswdObfW3GmD9MaQ/1ec++Pnvcs+fuPWqtSyplk2ZDQ6bNqPXxsVrnzREgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgONczGnZoOYyy0XJY02DL3u3snGvZSGr3PbIpssc9UW990PXZ45y3zF36yC1tSa0cYLOuH/rN2xZfue7lfCsAEwlHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEJzrGQ3tv/hv+rxdbm/rtZW2DbGl5TC7idFexz0aIGU75yU1Nmp7XJvZbZq6rVWuu264d9r77K58ptu9L+X3MsZYlm6AzaohA/B/JxwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBgnNb41le3XXr7u/73duaU2uP4Ud1PW+HytZsbVX0U3TkoLn2OZg9aO6mP5e1/IxLW/dbytz5rM+T+sl6975a5s0RIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIDi3C5dXr6p166t+aNZStkXaf+fXLYfLpVs3tvzjv/2M5cbtZ+znD81vJLVtn9n7Hr13qx6I1b2j1M9Ba8uwsHN3467t89IONNvQSKqf1fI6enMECIQjQCAcAQLhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECM6nzz8rV86fP3L9/PXU4y0fylbJqS4GjbUt/Dx1e9f/4m/bPqcNM2nqeTildgbJ7H3HGOPmoN/1DY2Ntf2Mk5s0ezyra/kZ1/u+Idc4venmvYwx6nvi9PDQret3Bvh0CEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQnNt5Cutd98/39f6u3vz60K1dntq5FOXGW34SymZA25uY3hXZ0D5pZ/ZMb7RsaJVMP2Z7Lm0DZEszZ/Z5l82X6+uyAbbl812663i96/Ze23bVhjk3p7dlm+bN2+549c4AnxDhCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAYLz+v431cL1y27WzOP3+4bM+duncmGX4Zcvu5k0p8dy1swY4/T+Q7VuvS3ndpSzYZYP5bW5trWgDa2EslXSNm7WsoW1Rb337DkuW7Stm1dlo6Vti7SFsod+ltLTfXffnp7mtqvef7+fSXN3133G89f/Wq3z5ggQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeA4Hz66ofVwvff62qBa1n1G2OMS1lfWic3u+pBU2NDLbCsbC1L2+0qr+PsYVgbrAf+tNaVxLYWuEd9cHJ1cfZQqvXcn/OlrA9+KI+5lPftuuF7eSyrhuff/q1qnTdHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAIBwBAuEIEAhHgOB8+ep71cLZLZUxxnjze13r5va7rlXy8C/dsLCxoVRyfd396/70XTeIaykHdtU2NGSWp3Kw2OzWzR4tnrY50e7dtlRu+6FUo7ze9ffy8KpadnnVvfMsH/rhbLdvu4Fvb37Ufcb3P+iu98O/9Z9xLN15X3/webXOmyNAIBwBAuEIEAhHgEA4AgTCESAQjgCBcAQIhCNAcD69eV8t/OaPuybNh8/7Ks3dN1174e5N9y/502PZSLj0/7o/fffYHfPtu+6AH7qGzPrUNRLGY9+4uV4mN2Su3XVc6+Pt0KQpZ80sbeOmnM8yxhjLuWzTlK2b0zdlW+v+dbVufejWjTHG9a77jPevu1kzj1905/Iff9Dnyfm77rv54pddk86bI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAiEI0BwbtsQv/qTrrFxetv9Q36MMX7819+Wx+xaPO3MjvHN227dGGN5uK/Wra+7eTjjVdcMWF93szjW2/561z+F7TyVsn2yi3bvtnXTLttwym0T6/Suazldy3bOUj7Ty6/+s1o3xhg3N9199vC+a5Q9/FN3Lr/8+ZfVujHGuPmj7rl++vvumfbmCBAIR4BAOAIEwhEgEI4AgXAECIQjQCAcAQLhCBAIR4Bg+f2//Kuya9Qd8Ed/2w2vGWOM60130PdfdZW7dz/ssv7ps2rZGGOMazkj6Vq2B6933eVu9123/Lydur3rYx7YHtxS42ss7WyvLTPAyrVLOe/t9FQOCytbtKOfMzfO77q9b990x7v9trs4979uT2aMf/5JV3Fcb7q9vTkCBMIRIBCOAIFwBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBOeb8p/vv/PTr6t1v/jzv6s3//baDZH67NS1bn58++/Vui9O/b/uL2XL4Yty4NPD0rV9WjflMKwxxjiPDcO4DnCz9L/Vl7Wrd2w55sx9xxjjWlZkTmXV6Gl09+2bazfk6nbDtbkpP+M/dnP4xq8vD9W63z2XlZsxxl98/afVun/4mz+s1nlzBAiEI0AgHAEC4QgQCEeAQDgCBMIRIBCOAIFwBAj+CyCBMSw3IXNSAAAAAElFTkSuQmCC\" y=\"-6.36\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_1\">\n",
    "  <g id=\"xtick_1\">\n",
    "   <g id=\"line2d_1\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L 0 3.5 \n",
    "\" id=\"m9545a64655\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"124.13625\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_1\">\n",
    "   <!-- −10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(113.583906 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.59375 35.5 \n",
    "L 73.1875 35.5 \n",
    "L 73.1875 27.203125 \n",
    "L 10.59375 27.203125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-8722\"/>\n",
    "    <path d=\"M 12.40625 8.296875 \n",
    "L 28.515625 8.296875 \n",
    "L 28.515625 63.921875 \n",
    "L 10.984375 60.40625 \n",
    "L 10.984375 69.390625 \n",
    "L 28.421875 72.90625 \n",
    "L 38.28125 72.90625 \n",
    "L 38.28125 8.296875 \n",
    "L 54.390625 8.296875 \n",
    "L 54.390625 0 \n",
    "L 12.40625 0 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <path d=\"M 31.78125 66.40625 \n",
    "Q 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625 \n",
    "Q 16.5 51.421875 16.5 36.375 \n",
    "Q 16.5 21.390625 20.328125 13.890625 \n",
    "Q 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625 \n",
    "Q 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625 \n",
    "Q 47.125 21.390625 47.125 36.375 \n",
    "Q 47.125 51.421875 43.28125 58.90625 \n",
    "Q 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625 \n",
    "z\n",
    "M 31.78125 74.21875 \n",
    "Q 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625 \n",
    "Q 56.984375 54.828125 56.984375 36.375 \n",
    "Q 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625 \n",
    "Q 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875 \n",
    "Q 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625 \n",
    "Q 6.59375 17.96875 6.59375 36.375 \n",
    "Q 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625 \n",
    "Q 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-8722\"/>\n",
    "    <use x=\"83.789062\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"147.412109\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_2\">\n",
    "   <g id=\"line2d_2\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"226.06125\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_2\">\n",
    "   <!-- 0 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(222.88 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_3\">\n",
    "   <g id=\"line2d_3\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"327.98625\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_3\">\n",
    "   <!-- 10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(321.62375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_4\">\n",
    "   <g id=\"line2d_4\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"429.91125\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_4\">\n",
    "   <!-- 20 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(423.54875 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 19.1875 8.296875 \n",
    "L 53.609375 8.296875 \n",
    "L 53.609375 0 \n",
    "L 7.328125 0 \n",
    "L 7.328125 8.296875 \n",
    "Q 12.9375 14.109375 22.625 23.890625 \n",
    "Q 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125 \n",
    "Q 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125 \n",
    "Q 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125 \n",
    "Q 43.3125 58.59375 39.234375 62.25 \n",
    "Q 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875 \n",
    "Q 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125 \n",
    "Q 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875 \n",
    "L 7.8125 69.390625 \n",
    "Q 13.765625 71.78125 18.9375 73 \n",
    "Q 24.125 74.21875 28.421875 74.21875 \n",
    "Q 39.75 74.21875 46.484375 68.546875 \n",
    "Q 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875 \n",
    "Q 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625 \n",
    "Q 49.859375 40.875 45.40625 35.40625 \n",
    "Q 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875 \n",
    "Q 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_5\">\n",
    "   <g id=\"line2d_5\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"531.83625\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_5\">\n",
    "   <!-- 30 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(525.47375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 40.578125 39.3125 \n",
    "Q 47.65625 37.796875 51.625 33 \n",
    "Q 55.609375 28.21875 55.609375 21.1875 \n",
    "Q 55.609375 10.40625 48.1875 4.484375 \n",
    "Q 40.765625 -1.421875 27.09375 -1.421875 \n",
    "Q 22.515625 -1.421875 17.65625 -0.515625 \n",
    "Q 12.796875 0.390625 7.625 2.203125 \n",
    "L 7.625 11.71875 \n",
    "Q 11.71875 9.328125 16.59375 8.109375 \n",
    "Q 21.484375 6.890625 26.8125 6.890625 \n",
    "Q 36.078125 6.890625 40.9375 10.546875 \n",
    "Q 45.796875 14.203125 45.796875 21.1875 \n",
    "Q 45.796875 27.640625 41.28125 31.265625 \n",
    "Q 36.765625 34.90625 28.71875 34.90625 \n",
    "L 20.21875 34.90625 \n",
    "L 20.21875 43.015625 \n",
    "L 29.109375 43.015625 \n",
    "Q 36.375 43.015625 40.234375 45.921875 \n",
    "Q 44.09375 48.828125 44.09375 54.296875 \n",
    "Q 44.09375 59.90625 40.109375 62.90625 \n",
    "Q 36.140625 65.921875 28.71875 65.921875 \n",
    "Q 24.65625 65.921875 20.015625 65.03125 \n",
    "Q 15.375 64.15625 9.8125 62.3125 \n",
    "L 9.8125 71.09375 \n",
    "Q 15.4375 72.65625 20.34375 73.4375 \n",
    "Q 25.25 74.21875 29.59375 74.21875 \n",
    "Q 40.828125 74.21875 47.359375 69.109375 \n",
    "Q 53.90625 64.015625 53.90625 55.328125 \n",
    "Q 53.90625 49.265625 50.4375 45.09375 \n",
    "Q 46.96875 40.921875 40.578125 39.3125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_6\">\n",
    "   <g id=\"line2d_6\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"633.76125\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_6\">\n",
    "   <!-- 40 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(627.39875 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 37.796875 64.3125 \n",
    "L 12.890625 25.390625 \n",
    "L 37.796875 25.390625 \n",
    "z\n",
    "M 35.203125 72.90625 \n",
    "L 47.609375 72.90625 \n",
    "L 47.609375 25.390625 \n",
    "L 58.015625 25.390625 \n",
    "L 58.015625 17.1875 \n",
    "L 47.609375 17.1875 \n",
    "L 47.609375 0 \n",
    "L 37.796875 0 \n",
    "L 37.796875 17.1875 \n",
    "L 4.890625 17.1875 \n",
    "L 4.890625 26.703125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-52\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-52\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"xtick_7\">\n",
    "   <g id=\"line2d_7\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"735.68625\" xlink:href=\"#m9545a64655\" y=\"333.36\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_7\">\n",
    "   <!-- 50 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(729.32375 347.958438)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.796875 72.90625 \n",
    "L 49.515625 72.90625 \n",
    "L 49.515625 64.59375 \n",
    "L 19.828125 64.59375 \n",
    "L 19.828125 46.734375 \n",
    "Q 21.96875 47.46875 24.109375 47.828125 \n",
    "Q 26.265625 48.1875 28.421875 48.1875 \n",
    "Q 40.625 48.1875 47.75 41.5 \n",
    "Q 54.890625 34.8125 54.890625 23.390625 \n",
    "Q 54.890625 11.625 47.5625 5.09375 \n",
    "Q 40.234375 -1.421875 26.90625 -1.421875 \n",
    "Q 22.3125 -1.421875 17.546875 -0.640625 \n",
    "Q 12.796875 0.140625 7.71875 1.703125 \n",
    "L 7.71875 11.625 \n",
    "Q 12.109375 9.234375 16.796875 8.0625 \n",
    "Q 21.484375 6.890625 26.703125 6.890625 \n",
    "Q 35.15625 6.890625 40.078125 11.328125 \n",
    "Q 45.015625 15.765625 45.015625 23.390625 \n",
    "Q 45.015625 31 40.078125 35.4375 \n",
    "Q 35.15625 39.890625 26.703125 39.890625 \n",
    "Q 22.75 39.890625 18.8125 39.015625 \n",
    "Q 14.890625 38.140625 10.796875 36.28125 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-53\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_2\">\n",
    "  <g id=\"ytick_1\">\n",
    "   <g id=\"line2d_8\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L -3.5 0 \n",
    "\" id=\"m0adae693b2\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"328.26375\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_8\">\n",
    "   <!-- 0 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(13.5625 332.062969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_2\">\n",
    "   <g id=\"line2d_9\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"277.30125\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_9\">\n",
    "   <!-- 5 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(13.5625 281.100469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_3\">\n",
    "   <g id=\"line2d_10\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"226.33875\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_10\">\n",
    "   <!-- 10 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 230.137969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_4\">\n",
    "   <g id=\"line2d_11\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"175.37625\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_11\">\n",
    "   <!-- 15 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 179.175469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_5\">\n",
    "   <g id=\"line2d_12\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"124.41375\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_12\">\n",
    "   <!-- 20 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 128.212969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_6\">\n",
    "   <g id=\"line2d_13\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"73.45125\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_13\">\n",
    "   <!-- 25 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 77.250469)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_7\">\n",
    "   <g id=\"line2d_14\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"26.925\" xlink:href=\"#m0adae693b2\" y=\"22.48875\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_14\">\n",
    "   <!-- 30 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(7.2 26.287969)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_3\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 26.925 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_4\">\n",
    "  <path d=\"M 741.165 333.36 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_5\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 333.36 \n",
    "L 741.165 333.36 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_6\">\n",
    "  <path d=\"M 26.925 7.2 \n",
    "L 741.165 7.2 \n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    " </g>\n",
    " <g id=\"axes_2\">\n",
    "  <g id=\"patch_7\">\n",
    "  <path clip-path=\"url(#pad89d0221e)\" d=\"M 785.805 333.36 \n",
    "L 785.805 332.085938 \n",
    "L 785.805 8.474063 \n",
    "L 785.805 7.2 \n",
    "L 802.113 7.2 \n",
    "L 802.113 8.474063 \n",
    "L 802.113 332.085938 \n",
    "L 802.113 333.36 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:#ffffff;stroke:#ffffff;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.01;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    "  <image height=\"326\" id=\"imageb33b54f2e9\" transform=\"scale(1 -1)translate(0 -326)\" width=\"16\" x=\"786\" xlink:href=\"data:image/png;base64,\n",
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAFGCAYAAABjUx8/AAABrklEQVR4nO2cwW3EMAwEKdmlpYT0X0qcIobArATe37r1aJYWDvCtn/X7Ffi8tTa5vt61F1tAT8C+vjpuoThEm8HalAG8hbfsBA0iUQ/WmDgitTDgEC8Qaco0IjVA/DgDmEDfxgAT9V0IYDAQIxiw6xPa+OkT6YMQA0TCHlzQRr9MVKSENvJboAvoP8L4DEakgVgZEPWxfr4HEQcMuECAiQMRJ5hDVgTE8xlMG0ekpgTs+gSI+i4EMPBF8tt4PoMxMUKkYTBtrGljS4IOBuyM4jMIgHg+A+yBD9GfBz4DXmfdRH8bAyAmdMFmAH+Lu4IBX6Dssd7ggb0LNEEERJzAZoA9wAx0ExMg2gkSGFCRNk8wEC+AuOHT2YcYIJLuQQDEBpHsXQiAaN8C3sYrGNgLBLSxgcGfm2AgdjB47IFyg0jP8QywBx1t1BnABAHPxgeLRFWmCTogQgZ+nWmCCIgXjHXKYNrIxzo+oTSYaENsMBEf83QG/kQ6v4380WbPxAQG+kRKOB9gBvYC8D3ZCBNxggAG8IWoBgY4gf2eawNEuEADRIah46SKGcB/qdIZ/AMyVI2OEN2MIAAAAABJRU5ErkJggg==\" y=\"-7\"/>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_3\"/>\n",
    "  <g id=\"matplotlib.axis_4\">\n",
    "  <g id=\"ytick_8\">\n",
    "   <g id=\"line2d_15\">\n",
    "   <defs>\n",
    "    <path d=\"M 0 0 \n",
    "L 3.5 0 \n",
    "\" id=\"mb5e694fbcd\" style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "   </defs>\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"291.992282\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_15\">\n",
    "   <!-- 0.005 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 295.791501)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <defs>\n",
    "    <path d=\"M 10.6875 12.40625 \n",
    "L 21 12.40625 \n",
    "L 21 0 \n",
    "L 10.6875 0 \n",
    "z\n",
    "\" id=\"DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    </defs>\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_9\">\n",
    "   <g id=\"line2d_16\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"250.574889\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_16\">\n",
    "   <!-- 0.010 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 254.374108)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_10\">\n",
    "   <g id=\"line2d_17\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"209.157495\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_17\">\n",
    "   <!-- 0.015 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 212.956714)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-49\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_11\">\n",
    "   <g id=\"line2d_18\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"167.740101\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_18\">\n",
    "   <!-- 0.020 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 171.53932)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_12\">\n",
    "   <g id=\"line2d_19\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"126.322708\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_19\">\n",
    "   <!-- 0.025 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 130.121927)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-50\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_13\">\n",
    "   <g id=\"line2d_20\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"84.905314\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_20\">\n",
    "   <!-- 0.030 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 88.704533)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"ytick_14\">\n",
    "   <g id=\"line2d_21\">\n",
    "   <g>\n",
    "    <use style=\"stroke:#000000;stroke-width:0.8;\" x=\"802.113\" xlink:href=\"#mb5e694fbcd\" y=\"43.487921\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "   <g id=\"text_21\">\n",
    "   <!-- 0.035 -->\n",
    "   <g transform=\"translate(809.113 47.287139)scale(0.1 -0.1)\">\n",
    "    <use xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"63.623047\" xlink:href=\"#DejaVuSans-46\"/>\n",
    "    <use x=\"95.410156\" xlink:href=\"#DejaVuSans-48\"/>\n",
    "    <use x=\"159.033203\" xlink:href=\"#DejaVuSans-51\"/>\n",
    "    <use x=\"222.65625\" xlink:href=\"#DejaVuSans-53\"/>\n",
    "   </g>\n",
    "   </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  </g>\n",
    "  <g id=\"patch_8\">\n",
    "  <path d=\"M 785.805 333.36 \n",
    "L 785.805 332.085938 \n",
    "L 785.805 8.474063 \n",
    "L 785.805 7.2 \n",
    "L 802.113 7.2 \n",
    "L 802.113 8.474063 \n",
    "L 802.113 332.085938 \n",
    "L 802.113 333.36 \n",
    "z\n",
    "\" style=\"fill:none;stroke:#000000;stroke-linejoin:miter;stroke-width:0.8;\"/>\n",
    "  </g>\n",
    " </g>\n",
    " </g>\n",
    " <defs>\n",
    " <clipPath id=\"pc9b48b4476\">\n",
    "  <rect height=\"326.16\" width=\"714.24\" x=\"26.925\" y=\"7.2\"/>\n",
    " </clipPath>\n",
    " <clipPath id=\"pad89d0221e\">\n",
    "  <rect height=\"326.16\" width=\"16.308\" x=\"785.805\" y=\"7.2\"/>\n",
    " </clipPath>\n",
    " </defs>\n",
    "</svg>\n"
   ],
   "text/plain": [
    "<Figure size 1152x432 with 2 Axes>"
   ]
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
1350
   },
1351
1352
   "metadata": {
   "needs_background": "light"
1353
1354
   },
   "output_type": "display_data"
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
  }
  ],
  "source": [
  "ldc = create_lid_driven_cavity(domain_size, relaxation_rate=relaxation_rate, lid_velocity=lid_velocity)\n",
  "ldc.run(time_steps)\n",
  "vel_version2 = ldc.velocity[:, :, :, :]\n",
  "\n",
  "plt.vector_field_magnitude(vel_version2[:, :, domain_size[2]//2, :])\n",
Frederik Hennig's avatar
Frederik Hennig committed
1363
  "plt.colorbar()"
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
  ]
 }
 ],
 "metadata": {
 "kernelspec": {
  "display_name": "Python 3",
  "language": "python",
  "name": "python3"
 },
 "language_info": {
  "codemirror_mode": {
  "name": "ipython",
  "version": 3
  },
  "file_extension": ".py",
  "mimetype": "text/x-python",
  "name": "python",
  "nbconvert_exporter": "python",
  "pygments_lexer": "ipython3",
1383
  "version": "3.8.2"
1384
1385
1386
1387
 }
 },
 "nbformat": 4,
 "nbformat_minor": 4
1388
}